Välkommen till SeniorNet Salem våren 2018

Rolf Carlén Rolf Carlén

Vår nye ordförande presenterar sig
Du är viktigast!
Vid årsstämman i mars valdes jag till ny ordförande för SeniorNet Salem. Jag tackar för förtroendet även om jag medger att det var efter viss tvekan som jag accepterade uppgiften. Hur ser framtiden ut? Vilka behov har våra medlemmar? Gör vi de rätta sakerna?
Efter 4 år som sekreterare i föreningen har jag fått en inblick i verksamheten och de glädjeämnen och utmaningar som naturligt nog är förknippade med ett aktivt föreningsliv.
Ett utvecklat lagarbete är både nödvändigt och roligt för att gå framåt. Så utvecklar vi engagemang, delaktighet och kontakterna med Dig som är vår ”kund”. Ge oss därför gärna Dina synpunkter och önskemål!
IT-frågorna utvecklas ständigt, samtidigt som hot och säkerhet blir nyckelfrågor som vi också måste kunna möta. Vi vet att många seniorer ännu står utanför ett alltmer digitaliserat samhälle. Här ser vi minsann stora uppgifter framför oss.
En styrka ligger i våra engagerade handledare såväl i Datorstugan som i de cirklar som vi genomför under terminerna. Många medlemmar uttrycker sin uppskattning över den hjälp och de kunskaper som de fått genom föreningen. Vi ska fortsätta på den vägen!
Det finns dock bara en person som kan stimulera oss att bli ännu bättre. Det är Du som nu läser dessa rader. Du är vår viktigaste person!
Jag kommer att göra vad jag kan för att uppnå våra, men framför allt Dina, mål.

Välkommen till oss!
Rolf Carlén

Årsmötet måndagen den 26/3 2018 samlade drygt 30 medlemmar
Gun-Britt Svanström avgick som ordförande och Max Bolander slutar som ledamot.  Vår webmaster Lena Seger slutar också efter 7 år med hemsidan. 
Till ny ordförande i styrelsen valdes Rolf Carlén, tidigare sekreterare. 
Nya ledamöter är Karin Säfvestad och Ulf Backström 

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA PROTOKOLLET FRÅN ÅRSSTÄMMAN
 

En hälsning till alla medlemmar från Gun-Britt
Kära seniornettare
Idag lämnar jag posten som ordförande i SenionetSalem och vill TACKA för alla trevliga möten med er medlemmar jag träffat under åren. Vi har träffats genom cirklar, temadagar. julavslutningar och sommaravslutningar inte minst datorstugan. Än en gång tusen tack för många glädjande skratt och trevlig gemenskap. 
Ett stort tack och lycka till i fortsättningen önskar jag den nya styrelsen och samtliga handledare.
Avslutar med GLAD PÅSK..

Hälsningar Gun-Britt
2018-03-26

Nyheter för våren 2018

Kortcirklar, vid två tillfällen
En nyhet är kortcirklar. Några exempel: 
"Vad är appar" ,  "Plattor och telefoner (android och Iphone/Ipad)" ,  " Fil och mapp-kunskap" , " Facebook"  mm. 
I kalendern till höger klicka på önskad cirkel eller aktivitet. Du får då upp informationssidan för cirkeln/aktiviteten och kan boka i formuläret.

Påminnelse - om du ändrat dina adressuppgifter
En liten påminnelse: Om Du ändrar din mailadress, postadress eller telefonnummer är vi mycket tacksamma för att Du meddelar detta till vår medlemsansvarige  Stig Rillbert  

Månadens bild tar sommarlov - återkommer till hösten!
Info kommer då på denna sida om hur man kan få sin bild publicerad här.
 

  KALENDER FÖR 2018

Klicka på den blå texten i kalendern nedan så får du mer information om respektive aktivitet. Då hittar du också ett formulär för anmälan för respektive cirkel .