Rolf Carlén
Ordförande i styrelsen
08-532 554 60

Dag Levinsson
Vice ordförande i styrelsen

08-532 523 33
070-475 23 33

Lena Seger
076-76 76 684 

Gun-Britt Svanström

0703- 39 76 21

Irene Malmborg  
Webmaster
0733-466718    


 

Marianne Rillbert
070- 8150797

Viveka Karlsson

Max Bolander
070 - 67 52 395

Nils Elsner
Suppleant i styrelsen

 

Ulf Backström
 

Rainer Hofstädter   
070-6723690 

 

Christer Karlsson