Rolf Carlén
Ordförande i styrelsen
Handledare Släktforskning
076-7658380

Dag Levinsson
Vice ordförande i styrelsen
Handledare IT-hjälpen

070-475 23 33

Irene Malmborg  
Webmaster
Handledare Mobiljuntan
0733-466718    


 

Gun-Britt Svanström
Handledare Släktforskning

Marianne Rillbert
Handledare Mobiljuntan
070- 8150797

Cecilia Carlén
Handledare Mobiljuntan

Viveka Gustavsson
Handledare Mobiljuntan


Lil Sandin
Handledare Släktforskning

Elisabeth Qvarnström

Handledare Mobiljuntan
070-810 39 36

Karin Säfvestad
Sekreterare i styrelsen

070-3060705

Ulf Backström
Handledare IT-hjälpen

Rainer Hofstädter
Handledare Mobiljuntan
070-6723690 
 

Lillemor Hedman
Handledare Mobiljuntan

Christer Karlsson
Handledare IT-hjälpen
0762-287387