Gun-Britt Svanström
 

Rolf Carlén
Ordförande i styrelsen
 

Dag Levinsson
Vice ordförande i styrelsen

Lena Seger
 

Pirjo Elsner
 

Marianne Rillbert
 

Viveka Karlsson

Max Bolander
 

Elisabeth Qvarnström

Nils Elsner
Suppleant i styrelsen

 

Karin Säfvestad

Ulf Backström
 

Rainer Hofstädter   

 

Irene Malmborg  
Webmaster
 


 

Christer Karlsson