Rolf Carlén
Ordförande i styrelsen
08-532 554 60

Dag Levinsson
Vice ordförande i styrelsen

08-532 523 33
070-475 23 33

Irene Malmborg  
Webmaster
0733-466718    


 

Marianne Rillbert
070- 8150797

Max Bolander
070 - 67 52 395

Karin Säfvestad
Sekreterare i styrelsen

070-3060705

Ulf Backström
 

Rainer Hofstädter   
070-6723690 

 

Christer Karlsson
0762-287387