Gun-Britt Svanström
703- 39 76 21

Rolf Carlén
Ordförande i styrelsen
08-532 554 60

Dag Levinsson
Vice ordförande i styrelsen

08-532 523 33
070-475 23 33

Lena Seger
Avgående webmaster

076-76 76 684 

Pirjo Elsner
070- 554 61 63

Marianne Rillbert
070- 8150797

Viveka Karlsson

070-720 10 22

Max Bolander
070 - 67 52 395

Nils Elsner
Suppleant i styrelsen
070-261 94 82

Ulf Backström
 

Rainer Hofstädter   
070-6723690 

 

Irene Malmborg  
Ny webmaster
0733-466718    


 

Christer Karlsson
08-532 519 31
0762-28 73 87