Lennart Kalderén t.v. Sune Nilsson, ordf. till höger Lennart Kalderén t.v. Sune Nilsson, ordf. till höger

Stort intresse redan från början

SeniorNet Salem bildades den 26 maj 2009. 

Invigningen av vår lokal på Säbyhallsvägen 24 ,den 17/1 2010, förrättades av Kommunalrådet Lennart Kalderén.  HÄMTA BILDER

Drygt 50 personer var närvarande under invigningsceremonin.


Den snabba starten möjliggjordes genom kommunens bidrag samt startbidrag från PRO och SPF i Salem liksom en donation från Microsoft. Kommunen bidrog också inledningsvis med åtta datorer.  Dessa datorer har löpande blivit utbytta mot modernare varianter rustade med de vanligaste nyttprogrammen.


SeniorNet Salem samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, SeniorNet Sweden, Salems Kommun, PRO Salem-Rönninge samt SPF Salem.

Klicka för att förstora grafen Klicka för att förstora grafen

Stark medlemsutveckling de senaste åren
Medlemsantalet var 7 personer vid start, för att vid årsskiftet 2009/2010 ha växt till 43 personer. 
2010/11 uppgick medlemsantalet till 107. Efter ett par år med cirka 120 medlemmar ökade medlemstalet till 153 vid årsskiftet 2014.

Mycket glädjande var att nettoökningen under 2015 blev hela 33%.

Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 218 medlemmar som är det högsta medlemsantalet sedan föreningen bildades år 2009. En glädjande utveckling från år till år, sedan starten. Medlemsutveckling 2009-2016, se nedan:

SeniorNet Salem bildades i maj 2009 och är fortfarande en ung klubb inom SeniorNet Sweden.

Vi arbetar främst för våra medlemmar men genom den öppna datorstugan och tematräffar får också övriga seniorer i Salem möjlighet att lära sig mer om den spännande IT-världen. 

För dig som är nybörjare vill vi hjälpa dig att öppna IT-världen och visa dess möjligheter. Klubben bedriver studiecirklar i grundläggande datorkunskap och har även  en del specialcirklar.

Du som redan har en del kunskaper hittar fortsättningscirklar och andra spännande cirklar i olika ämnen.

Alla, oavsett förkunskaper, kan få tips och idéer under våra temadagar och seminarier i olika aktuella ämnen.