SeniorNet verkar för att minska IT-klyftan i samhället. SeniorNet Salem är ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden, som har runt  9000 medlemmar fördelade på 46 ideella datorklubbar på olika orter i Sverige.

Vårt mål är att öppna det digitala samhället för seniorer

Vi vill:

  • locka de seniorer, som inte utnyttjar de möjligheter Internet erbjuder, att använda digital teknik i en avspänd miljö där arbetet vid datorn blandas med småprat och kaffestunder.
  • utveckla kunskapen hos seniorer, som redan använder digital teknik, så att de utifrån sina olika förutsättningar kan utnyttja fler tjänster och aktiviteter som IT ger möjlighet till.
  • stimulera till ett brett deltagande i SeniorNet som en möjlighet att knyta nya kontakter seniorer emellan.

Handledare jobbar ideellt
Alla som arbetar med temadagar, cirklar och i den öppna datorstugan gör det ideellt utan ekonomisk ersättning.
Klubblokal
Klubblokalen finns i Salem Centrum, på Säbyhallsvägen 24, i undervåningen på Säbyskolan ingång Kulturskolan, mellan biblioteket och badhuset.
Kom till vår öppna datorstuga i klubblokalen och få hjälp med att välja cirkel, med att bli vän med din dator, betala dina räkningar, dra kopior eller för att bara ta en kopp kaffe med andra besökare.
Datorstugan, där vår kärnverksamhet sker, är öppen tisdagar kl 13-16 och onsdagar kl. 13 - 16. Här får ni hjälp med IT-problem, mer information om våra kurser och övrig verksamhet och är välkomna med önskemål om cirklar och tematräffar.

Vi samarbetar med:

SeniorNet Sweden (SNS) är vår riksförening där vi i Salem är en av 42 anslutna klubbar.
På deras hemsida är en del material avsett endast för medlemmar.
Du kan logga in på dessa sidor genom att skriva in det medlemsnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet från föreningen eller på avin för din senaste årsavgift.
Under Rabatter (http://seniornet.se/medlemskap/medlemssidor/rabatter ) på hemsidan finns flera medlemserbjudanden.
OBS! Du måste vara inloggad. 
 

Biblioteket i Salem stöder vår verksamhet genom att tillhandahålla och sprida infomation om våra aktiviteter. SPF Salem är en lokal förening i Sveriges Pensionärsförbund.
Föreningen välkomnar alla pensionärer som medlemmar. Många medlemmar i SPF är också medlemmar hos SeniorNet Salem


PRO är en partipolitiskt obunden, av medlemmarna demokratiskt styrd organisation.
Många medlemmar i PRO är också medlemmar hos SeniorNet Salem

Vuxenskolan SV Stockholm och SeniorNet Salem har ett lokalt avtal som bland annat reglerar bidrag till studiecirklar.