Styrelse

Ordförande
Rolf Carlén

 

Sekreterare
Karin Säfvestad

Ledamot
Ulf Backström

 

Revisor:
Lars-Erik Lundström  (Sammankallande)
 Revisorssuppleant
 Birgitta Rönnblad

Valberedning
Per-Erik Ekman (Sammankallande)

Peter Parsons

 

Vice ordförande
 Dag Levinsson

Kassör
Maria Horvath

 

Suppleant
Nils Elsner

 

Suppleant (Medlemsansvarig)
Stig Rillbert
070-3400950

Kontakta styrelsen