Styrelse

Rolf Carlén
Ordförande i styrelsen
08-532 554 60

Ulf Backström
Ledamot

Stig Rillbert

Suppleant (Medlemsansvarig)
 

Revisor:
Lars-Erik Lundström  (Sammankallande)
 Revisorssuppleant
 Birgitta Rönnblad

Dag Levinsson
Vice ordförande i styrelsen

08-532 523 33
070-475 23 33

Maria Horvath
Kassör
073-6970932

Karin Säfvestad

Sekreterare
070-3060705

Irene Malmborg  
Suppleant/Webmaster
    


 

Valberedning
Peters Parsons (Sammankallande)

Marianne Rillbert

 

Kontakta styrelsen