Styrelse

Ordförande
Rolf Carlén
076-765 83 80

Sekreterare
Karin Säfvestad

070-3060705

Ledamot
Ulf Backström

 

Revisor:
Lars-Erik Lundström  (Sammankallande)
 Revisorssuppleant
 Birgitta Rönnblad

Valberedning
Per-Erik Ekman (Sammankallande)
070-291 98 89
Peter Parsons
070-21 24 65

Vice ordförande
 Dag Levinsson

08- 532 523 33

070- 475 23 33

Kassör
 Maria Horvath
073-6970932

Suppleant
Nils Elsner
070-261 94 82

Suppleant (Medlemsansvarig)
Stig Rillbert
070-3400950

Kontakta styrelsen