Tematräffar  

Vi bjuder in någon sakkunnig att informera om olika aktuella teman med IT-anknytniing. Träffarna hålls oftast i Lilla Murgrönan och är gratis för alla att besöka. Det brukar bli tre träffar under en termin och vi annonserar på biblioteket, här på hemsidan samt i Seniornetsalems Facebook-grupp.
Under hösten 2023 planerar vi träffar runt krishantering, bedrägerier och AI (artificiell intelligens). 

Tematräff 6/3 - Skriva under utan penna
Inför en talrik församling berättade Tomas Klasson från Seniornet Nacka hur det går till att signera dokument digitalt. Användbart för t ex protokoll som ska skrivas under av flera personer, för olika avtal, t ex om en privatperson hyr ut sin sommarstuga under olika perioder. De flesta av oss har nog redan kommit i kontakt med digital signering t ex när vi signerar vår deklaration. Om man själv skickar ut dokument som man vill få signerade finns olika tjänster man kan använda sig av.
Här finns Tomas Klassons presentation