Tematräffar  

Vi bjuder in någon sakkunnig att informera om olika aktuella teman med IT-anknytniing. Träffarna hålls oftast i Lilla Murgrönan och är gratis för alla att besöka. Det brukar bli tre träffar under en termin och vi annonserar på biblioteket, här på hemsidan samt i Seniornetsalems Facebook-grupp.
Under hösten 2023 planerar vi träffar runt krishantering, bedrägerier och AI (artificiell intelligens).