Ordförandens rader april 2024

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Den första vitsippan fångade jag med mobilen för några dagar sedan i en solig och varm skogsslänt i närområdet. Ett sant vårtecken, även om april ofta bjuder på en del bakslag.
Vårens program i SeniorNet Salem löper enligt planerna, och vår lokal och träffpunkt hittar du i Datorstugan på Säbyskolan/Kulturskolan mellan biblioteket och Sporthallen.
I förändringens tid hoppas vi att föreningen lokalbehov tillgodoses även på längre sikt. För vissa aktiviteter och möten i föreningen är Datorstugan i dag besvärande trång.

Nästa temadag i Lilla Murgrönan: Måndagen den 29/4 kl. 14.00.
”Är du säker på sociala medier?” Många undrar vad man vågar gör på sociala medier utan att råka illa ut. Mattias Inghe från PC för Alla, berättar om källkritik, mm
Fri entré. Välkommen!

Seniorsurfarna Sex nya avsnitt sänds nu på torsdagar på SVT och på UR Play. Här bjuds både på repetitioner och nya kunskaper i en lättsam form.
Nytt från SeniorNet Sweden: Ta gärna en titt på hemsidan www.seniornet.se där du bl.a. hittar en mängd länkar som handlar om säkerhet, bl.a. till Polisen, Stöldskydds-föreningen, Skatteverket, MSB m.fl.

Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf.

Ordförandens rader

Mars 2024
Hej alla medlemmar i Seniornet Salem!

Efter en lång vinter börjar vi nu ana vårtecknen i de allt ljusare marsdagarna. En känsla som skapar hopp och förväntningar hos oss alla. Nu siktar vi framåt Jag börjar därför med att påminna om föreningens årsstämma
MÅNDAGEN DEN 25 MARS, KL.14.00 I LILLA MURGRÖNAN
Som du vet är vi en ideell förening där styrelsemedlemmar och funktionärer arbetar som volontärer och mot de mål som årsstämman beslutar. Det är viktigt att föreningen dessutom har en framtidsvision, både om idéer och resurser. Vi arbetar med dessa frågor just nu. Viktigt vid årsstämman är att vi kan välja en valberedning som kan ses som en del i dessa framtidsfrågor. Att arbeta med vakanser är mycket bekymmersamt och på sikt oroande. Om du kan tänka dig att stödja föreningen som valberedare – välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Vårens program i Seniornet rullar vidare enligt planerna, och i månadsbreven ger vi alltid en liten påminnelse om vad som är på gång i nuläget, så även nu i mars-april. Som du nog vet så har vi vår lokal och träffpunkt i Datorstugan som ligger i Kulturskolan mellan biblioteket och sporthallen.

Nästa temadag i Lilla Murgrönan: Måndagen den 29/4 kl. 14.00.
”Är du säker på sociala medier?” Mattias Inghe från PC för Alla, berättar om källkritik,
mm. Fri entré. Mer om detta i nästa månadsbrev.

Februari  
vår ordförande Rolf Carlén brinner för släktforskning


"Det här månadsbrevet vill jag inleda med föreningens erbjudande om släktforskning för medlemmarna. Sedan många år ser jag släktforskningen som ett av mina absoluta huvudintressen som ger nya kunskaper, spänning, nya kontakter och social stimulans tillsammans med andra med samma intressen. Vi får en inblick i den svenska historien och en bild av Sverige genom tiden, där vi låter våra egna förfäder utgöra utgångs-punkten när vi går på upptäcktsfärd i det förgångna.

Som du nog vet har intresset för släktforskning ökar enormt efter olika TV-program, ny DNA-teknik mm, men framför allt för att det nu är både lätt och bekvämt att släktforska hemma vid sin egen dator.
SeniorNet Salem har under många år haft släktforskning på programmet i Datorstugan och vi är nu fem handledare som gillar uppgiften, och vi ser att allt fler kommer till oss. Vi har både nybörjarcirklar och en släktforskarstuga för de som varit med en tid. Under våren har vi några platser lediga till nybörjarcirkeln, se vårt program. Välkommen – du ångrar dig inte!"

Ordförandes rader December 2023

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Jul och Nyår närmar sig. Vi kan se tillbaka på ett år där vi mött många av våra medlemmar
i vår Datorstuga, vid våra temadagar och vid andra sammankomster. Att träffas för att
hjälpa varandra och ha trevligt tillsammans är den enkla men viktiga grunden för framgång
i föreningen, både i dag och i framtiden. Jag vill citera två av punkterna i vår strategi som
vi ser som en ledstjärna för föreningen:

 SeniorNet Salem skall genom sin verksamhet vara det naturliga föreningsvalet för
seniorer, för att öppna IT-världen.
 Vår förening skall utgöra en mötesplats där alla stimuleras av att lära av varandra

Ett stort tack till våra funktionärer som under året ställt upp för att vi alla skall trivas inom
föreningen! Den stora uppslutningen av medlemmar vid temadagarna och vid
julavslutningen var verkligen glädjande.
SeniorNet Salems program för våren 2024 är på gång. Preliminärt öppnar vi dörrarna för
IT-hjälpen och Mobiljuntan den 23 januari samt Släktforskarstugan den 1 februari. Övriga
aktiviteter vill vi återkomma till efter nyåret.
Vår föreningsstämma för 2024 är planerad till den 25 mars. Kallelse med underlag skickar
vi ut på sedvanligt sätt. Vi påminner också om att motioner till stämman, enligt våra
stadgar, skall vara inkomna till styrelsen senast den 15 januari.
___________________

Från oss i styrelsen, från alla handledare, assistenter och stugvärdar, önskar vi alla våra
medlemmar:


En God Jul och Ett Gott Nytt År

Rolf Carlén
Ordf.

Ordförandens rader november
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Höstmånad - på gränsen till vinter. Typiskt novemberväder säger många.
Under tiden kan man fundera på det här med AI (Artificiell Intelligens) och vad det innebär för oss alla i samhället. Allt fler verksamheter använder AI-verktyg för att effektivisera det de gör. Vad innebär det att överlåta automatiserat beslutfattande för viktiga samhälls-funktioner till olika AI-system? På vilka grunder sker sådana beslut? Flera talar nu om behovet av en sund skepsis till AI-teknikens möjligheter. De etiska utmaningarna är enorma, liksom nödvändig kunskap och tillit hos oss alla. Läs mer om detta på SeniorNet Swedens hemsida seniornet.se där du också hittar en inbjudan till ett digitalt seminarium om IT den 8:e december.

SeniorNet Salem håller alltid säkerheten i fokus. Här kan vi citera vad Stöldskydds-föreningen påminde om vid vår senaste temadag:
 Svara inte på oväntade okända nummer
 Lägg på om samtalet känns obekvämt eller konstigt
 Lämna aldrig ut lösenord eller koder till någon
 Logga aldrig in med ditt Bank-ID om du blir uppringd


Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf.

 Ordförandens rader september
 

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!

Nyligen fick familjen ett s.k. bluffmail. Det såg ut att komma från en av landets största
teleoperatörer som informerade om att vi hade betalt en faktura två gånger. Här angavs fakturanummer, belopp och sista betalningsdatum. Generöst erbjöd man att göra en återbetalning om vi skickade in en begäran genom att klicka på en bifogad länk. Naturligtvis gjorde vi inte det och mailet hamnade i stället i papperskorgen. Mailet kom på nytt efter en vecka. Ett solklart försök till nätfiske (Phishing) kan man ana.

Vår misstanke var grundad på flera saker: vi har inga kontakter med operatören ifråga, formuleringarna var språkligt otydliga och avsändarens mailadress var helt främmande. Vi meddelade det hela till den påstådde operatören och gjorde en polisanmälan.

Polisen uppmanar oss: Tänk på att vara försiktig med att klicka på länkar eller ladda ned program som kommer via e-post, sms eller olika typer av forum – särskilt om du inte känner till avsändaren. Om du klickar på en okänd länk kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Det kan även hända att internetanslutningen slutar att fungera, att datorn drabbas av virus eller att datorn till och med går sönder.

Kom till vår tematräff den 30 oktober i Lilla Murgrönan, då får vi mer information för att förhindra att vi råkar ut för bedrägerier.

Hälsningar
Rolf Carlén, ordförande


Du som ännu inte är medlem i Seniornet, anmäl dig nu så gäller ditt medlemskap hela nästa år!

Ordförandens rader
April 2023

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!

Tulpanen har inte en chans mot vårens första blomma!
Raden hittade jag på nätet när jag sökte en inledning till detta månadsbrev .
Äntligen sol och vårvärme – som vi har väntat och längtat.
Vårens program i SeniorNet Salem löper enligt planerna, och vår lokal och träffpunkt hittar du i Datorstugan på Säbyhallsvägen 24, ingång Kulturskolan. Här hittar du också våra handledare som alltid är beredda att hjälpa dig med det mesta som handlar om IT-användning mm. Våra aktiviteter finner du här på vår hemsida och på Facebookgruppen SeniorNetSalem.

Summering av nyligen avslutade aktiviteter:
·       Fototräffar med inriktning på mobiler. Träffarna har utvecklats och strukturerats. Mycket glädjande att denna satsning lockat många medlemmar. Fortsättning följer.
·       Släktforskning för nybörjare. I cirkeln deltog en mindre grupp med starkt intres-serade deltagare som nu välkomnas i vår traditionella släktforskarstuga. Vi räknar med att starta en ny cirkel i höst.
 
Nytt från SeniorNet Sweden:
Släktskapet SeniorNet
Är du som är van släktforskare intresserad av att dela erfarenheter och kunskap om släktforskning? Vår förening i Salem är nu med och startar upp en grupp på riksplanet där vi i nuläget diskuterar formerna för ett erfarenhetsutbyte. Siktet är inställt på digitala släktforskarträffar och en nybildad Facebook-grupp. Vi återkommer mer om detta.
 
Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf.


Ordförandens rader
Mars 2023

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Blåsippan på bilden tittade fram i början av månaden men gömde sig sedan under ett
tjockt snölager i väntan på den riktiga våren. Roligt att i alla fall ha mobilen till hands för att fånga ögonblicket.

ÅRSMÖTET 2023 äger rum Måndagen den 27 mars kl.14.00 i Lilla Murgrönan. Kallelse och möteshandlingar har sänts med e-post till alla medlemmar. Ett bra tillfälle att få en inblick i föreningens olika verksamheter, ekonomi och framtidsplaner. Välkommen!

SeniorNet Sweden bjuder på ett Digitalt seminarium 31/3 kl.10-11.30
Robotar med empati, social kompetens och en högre intelligens än människans! Kan det vara både realistiskt och en positiv utveckling? Se www.seniornet.se

Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf.

November 2022
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
November kom även i år, denna gång med rekordvärme på många platser. Läget känns  problematiskt. Med tanke på klimatet måste vi ändå hoppas på en god framtid för våra barn och barnbarn.
På tal om en god framtid vill vi också berätta om vad som sker i föreningen:
Ombyggnaden av ventilationen i Kulturskolan och i vår Datorstuga fortskrider. När vi kan återvända är än så länge oklart, men vi räknar med att vi under återstoden av året får nyttja de lokaler som biblioteket så positivt erbjudit oss.
Höstens program börjar nu närma sig slutet, men ännu återstår några tillfällen till IT-hjälp, Mobiljunta, Släktforskning och Fototräff.
 
Just nu planlägger vi vårens program, delvis i samverkan med Salems Bibliotek, och vi hoppas att vi kan hitta just Dina förväntningar. Ta därför en kontakt med oss i styrelsen och berätta om vad Du skulle vilja veta mer om, kanske ett intressant föredrag eller ett ämne som vi kan ta upp vid någon eller några medlemsträff(-ar).
 
Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf. Oktober 2022
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Oktober. Kanske lite morgonfrost, kanske en virvelvind och plötsligt har vi fler löv på marken än i träden. Helt normalt. Sommartiden går över i det som vi kallar normaltid.
På hösten kommer alltid Internetstiftelsens årsrapport om internetvanorna i Sverige. Ur den nya rapporten har jag saxat några intressanta notiser.
·        Hela 94 procent använder internet i befolkningen och nästan alla dessa använder internet dagligen.
·        De allra äldsta i samhället är fortfarande den grupp som använder internet minst av alla, även om de också ökat sin användning av           digitala tjänster. Äldre begränsas av bland annat höga kostnader, krånglig teknik och en oro över att bli lurad på nätet.
·        De äldsta använder mobilt Bank-id oftare, fler har digitala brevlådor och fler nyttjar digitala vårdtjänster jämfört med föregående år.
·        Nästan alla i befolkningen använder nu e-legitimation. Mobilt Bank-id har en särställning och användningen når i år nya höjder.                   Framför allt har den dagliga användningen ökat kraftigt – från 47 procent förra året till hela 71 procent i år. 
Hälsningar
Rolf Carlén/Ordf.


Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Höstfärger - varför inte ta med kameran eller mobilen ut i naturen nästa gång? Eller kanske  fånga ett minne av något som vi har omkring oss, stort eller smått. En bild som vi lätt tar med mobilen och som vi sparar för att återuppleva ögonblicket och som vi också kan dela med nära och kära. Kameran i mobilerna blir ju bara bättre och bättre, så det är bara att öva och känna glädjen av en kanonbild. Filmrullen tar ju numera inte slut i första taget!

Starten för arbetet med ventilationen i Kulturskolan är inte fastställd ännu, men lär vara på gång under hösten. I kontakt med kommunen har vi argumenterat för att Datorstugan inte skall påverkas mer än nödvändigt, Vi avvaktar vidare besked om arbetet.

SeniorNet Swedens nya portal STUDERA Se www.seniornet.se  
Idag behöver du digital kompetens för att kunna delta i samhället. Du måste ladda ner en App för att gå på bio, för att betala räkningar eller åka buss. En enkel match för många. Men för en senior kan det innebära problem. Hitta rätta appen, ladda ner och skapa konto eller logga in med BankID. Var ska jag söka och hur vet jag att ingen lurar mig?
Seniornetstudera.se är en studieportal där man samlar tips, kurser och videoklipp för dig som vill orientera dig i den digitala tillvaron. Innehållet är sökbart och sorterat i olika svårighetsgrader. På seniornetstudera.se finns studiematerial för enskilda studier och för kurshandledare. Lär dig i din egen takt med seniornetstudera.se.
Mer om detta i kommande månadsbrev!

Hälsningar
Rolf Carlén
Ordförande


Maj 2022

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Våren möter sommaren. Låt oss ta tillvara på ljuset, värmen och den spirande grönskan! 
Vi kan nu se tillbaka på en vår då SeniorNet äntligen kom tillbaka i full skala efter 2 års restriktioner med inställda program och tillfälliga lösningar. Det har varit roligt att se att ”gamla” och nya medlemmar åter har hittat till oss här i Salem. Nu tar vi sommarledigt i föreningen och laddar inför hösten program.
Under den här sommaren kommer vi att ha viss möjlighet att ge support om du råkar ut för problem med Din IT-utrustning. Detta endast i begränsad omfattning, och givetvis beroende av problemets art. Gör Din ”felanmälan” på vår hemsida www.seniornetsalem.se eller på Facebook SeniorNet Salem.
I år återkommer Salemsdagen, efterlängtad av så många. Den 27 augusti hittar Du oss i Skönviksparken där vi informerar om vårt arbete och om höstens program inom SeniorNet Salem. Lotteri med fina vinster utlovas.
Dina åsikter är viktiga för oss. Har Du idéer om vad just Du vill veta mer om när det gäller IT-frågor, eller om Du vill ha bättre kunskap om Din egen mobiltelefon, dator, eller surfplatta, så är Du välkommen att kontakta oss. Dina idéer hjälper oss att bli ännu bättre.
Så här inför sommaren vill vi också påminna om vad vi måste tänka på för att undvika bedrägerier (källa: IT-säkerhetsexpert Britt-Marie Eklund-Löwinder) :
 
·       Lämna aldrig ut personliga uppgifter till andra som ber om det.
·       Logga aldrig in med BankID på uppmaning från okända.
·       Kontrollring till polis, bank eller sjukvård, vid osäkerhet om vem du pratat med.
·       Klicka aldrig på länkar i mejl om du är osäker på innehållet.
·       Om något verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen det
·       Kontakta omedelbart din bank om du tror/blivit lurad på bankuppgifter.
·       Polisanmäl vid misstanke om bedrägeri.
 
Nästa månadsbrev kommer i augusti.
Återstår för mig och alla medarbetare att önska er alla En riktigt skön sommar.
Ta vara på er själva och varandra!
 
 
Hälsningar
 
Rolf Carlén
Ordf.

April 2022

Vår öppna Datorstuga (ingång Kulturskolan) är öppen för besök utan tidsbokning. Här får Du hjälp med Din dator, surfplatta och mobil. Problemlösningar, tips och råd, program och säkerhetsfrågor är delar av vår support. Du är välkommen tisdagar och onsdagar kl.13-16
 
Mobiljuntan är en form av ”öppet hus” där vi pratar om våra mobiltelefoner och surfplattor. Vi avhjälper småproblem och tipsar om bra funktioner så att telefonen funkar som vi vill. Vi träffas i Lilla Murgrönan tisdagar kl. 10-12 förutom den tredje tisdagen i månaden, då vi har digitalt möte via Zoom. Nästa gång ses vi på Zoom den 19/4. Länk för anslutning till Zoom-mötet hittar Du på vår hemsida. 
 
Släktforskarstugan pågår för fullt. Du som tidigare har prövat på släktforskning på nätet är välkommen varannan torsdag kl. 13-16. Vi ägnar oss främst åt den egna forskningen, ofta med ett litet mini-tema för dagen. Kanske också ett studiebesök senare i vår. Nästa träff blir torsdagen den 21/4. Du anmäler Dig via vår hemsida.
 
Släktforskning för nybörjare. Av vårens studiecirkel på onsdagar återstår nu två träffar. Du som missade vårens cirkel kan räkna med att en ny cirkel kommer till hösten. Bevaka vår hemsida.
 
Fototräffar
Vi kommer att ha ett par fototräffar torsdagarna den 12/5 och 19/5 i Datorstugan.
Vi tittar på hur vi kan få lite ordning på våra foton som vi tagit med mobilen och hur vi kan få över bilderna till datorn så att vi lätt hittar igen dem. Vi kommer också att ta upp lite om hur man gör en enkel redigering av bilden, om säkerhetslagring, och hur man kan använda foton till att göra fina julkort eller fotoböcker. Vi försöker också att reda ut vad molnlagring är för något. Begränsat deltagarantal. Anmälan på hemsidan. 
 
Temadag i Stora Murgrönan Måndagen den 25 april kl. 14.00
Bibliotekets e-resurser
Biblioteket berättar om hur Du lånar e-ljudböcker, e-ljudböcker eller strömmande film. Fri entré
 
SeniorNet Salems årsstämma 2022
Protokollet från stämman den 28 mars är utlagt på vår hemsida.
 
Vi önskar alla våra medlemmar en Glad Påsk!
 
Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf.Mars 2022
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!  

Vårsol, snösmältning och de första blåsipporna. Visst är det en härlig tid. Man önskar att alla hade möjlighet att ta till sig allt detta, men tyvärr finns det mörka moln också…
 
Vårt pågående program i SeniorNet Salem ser ut så här:
 
Vår öppna Datorstuga (ingång Kulturskolan) är öppen för besök utan tidsbokning. Här får Du hjälp med Din dator, surfplatta och mobil. Problemlösningar, tips och råd, program och säkerhetsfrågor är delar av vår support. Du är välkommen tisdagar och onsdagar kl.13-16
 
Mobiljuntan är en form av ”öppet hus” där vi pratar om våra mobiltelefoner och surfplattor. Vi avhjälper småproblem och tipsar om bra funktioner så att telefonen funkar som vi vill.   
Vi träffas i Lilla Murgrönan tisdagar kl. 10-12 förutom den tredje tisdagen i månaden, då vi har digitalt möte via Zoom. Nästa gång ses vi i Lilla Murgrönan den 22/3
 
Släktforskarstugan har nu kommit igång och är välbesökt. Du som tidigare har prövat på släktforskning på nätet är välkommen varannan torsdag kl. 13-16. Vi ägnar oss främst åt den egna forskningen, ofta med ett litet mini-tema för dagen. Kanske också ett studiebesök senare i vår. Nästa träff blir torsdagen den 17/3. Du anmäler Dig via vår hemsida www.seniornetsalem.se
 
Släktforskning för nybörjare kommer vi att starta upp som en cirkel där vi träffas 4 gånger och lär oss grunderna i släktforskning. Vi samlas då i Datorstugan på Onsdagar
kl. 09.30-12.30 med start den 30 mars. Än finns det platser kvar, så anmäl Dig snarast möjligt via vår hemsida www.seniornetsalem.se
 
Salems Kulturdag Lördagen den 19 mars kl. 10-19
Ett heldagsprogram för alla åldrar i Biblioteket och i Stora & Lilla Murgrönan.
Kl.12.00 berättar SeniorNet Salem om släktforskning och hur det blivit en folkrörelse som allt fler tar till sig.  
 
Temadag i Stora Murgrönan Måndagen den 21 mars kl. 14.00
Det smarta hemmet
Ove Eriksson och Stig Marklund från SeniorNet Botkyrka berättar och visar olika intressanta lösningar som gör vardagslivet bekvämare. Fri entré
 
SeniorNet Salems årsstämma 2022
äger rum i Lilla Murgrönan Måndagen den 28 mars kl.14.00. Kallelse m.m. har sänts med mail till alla medlemmar. Välkommen!
 
Blåst eller bärgad på nätet
Vi var närmare 700 SeniorNetare som lyssnade på Zoom till Anne-Marie Eklund Löwinder som nyligen berättade om stora och små bedrägerier. Materialet ligger ute på SeniorNet Swedens hemsida www.seniornet.se
  
Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf.

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
En God Fortsättning på det nya året! Sällan har väl hoppet om en god fortsättning passat bättre än i år. Pandemin som förföljt oss under en lång tid sprider sig vidare i nya former och många har nu upplevt den på nära håll. Vi vill tro att vändningen till det bättre är inom räckhåll. ”Håll i och håll ut – precis som förut !”
 
Den här tiden brukar vi planera vårens aktiviteter i SeniorNet i Salem. Det gör vi självfallet även i år, men vi måste naturligtvis ta hänsyn till regler och rekommendationen som kan gälla från tid till annan. Detta gör att det kan bli en del plötsliga ändringar i programmet. När Du besöker oss räknar vi med att Du är vaccinerad och känner Dig frisk. Så här ser det i ut i nuläget, läs mer.

Övrigt. Styrelse och handledare arbetar nu med att senare kunna erbjuda:
·       PC-junta (motsvarande Mobiljuntan, men med inriktning på PC-användare)
·       Bildträffar (bildhantering, enklare redigering, bildlagring, mm)
Vi återkommer under våren med mer information om dessa träffar.
Temadagar i Stora Murgrönan under våren. Planering pågår men genomförandet påverkas i hög grad av nuvarande restriktioner. Vi återkommer i nästa månadsbrev!
 
Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf.

Ordförandens rader
December 2021

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Jul och Nyår närmar sig, och vi hoppas att helgerna blir till glädje för oss alla, även ett år som detta!
Vårt program för våren är på gång - men naturligtvis blir allt mycket beroende av de restriktioner och beslut som åter kan komma till följd av Covid-19.
Vår föreningsstämma för 2022 är planerad till den 28 mars. Kallelse med underlag skickar vi ut på sedvanligt sätt. Vi påminner också om att motioner till stämman, enligt stadgarna, skall vara inkomna till styrelsen senast den 15 januari.
___________________
Från oss i styrelsen, alla handledare och stugvärdar, önskar vi alla våra medlemmar:

          En God Jul och Ett Gott Nytt År
                                   Rolf Carlén
                                       Ordf.

Ordförandens rader
Oktober 2021

                                                                                                       
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Det händer saker.
Hösten sveper som vanligt över oss med nya färger, lövfällning, frost och allt färre ljusa timmar för var dag. Mysigt för en del, jobbigt för andra. Men i allt detta noterar vi också med glädje att pandemin efter hand tycks ge vika. Detta som ett resultat av restriktioner och vaccineringar, men inte minst av att vi seniorer tagit vårt eget ansvar under lång tid. Låt oss fortsätta ett tag till. Med sunt förnuft kommer vi långt!
 
Under pandemin har föreningen haft ett visst medlemstapp som dock planade ut under sommaren. Vi ser nu tydligt att kurvan åter har vänt uppåt med allt fler nya medlemmar.

I september öppnade åter SeniorNet i Salem upp med ett höstprogram där vi nu åter kan träffa varandra i olika sammanhang.

Datorstugan är under hösten öppen tisdagar och onsdagar kl.13-16. Vi har nu inget krav på tidsbokning. Vid större hjälpinsatser får Du dock vara beredd på att det kan uppstå vissa väntetider. Vi bjuder på kaffe och kaka.
 
Mobiljunta har vi som tidigare på tisdagar kl.10-12. Vi träffas då i två former:
  jämna veckor i Lilla Murgrönan
  ojämna veckor digitalt via Zoom (nästa träff den 26/10)
 
Vill Du lära Dig Zoom?
Du som vill lära Dig att använda denna digitala kontaktform är välkommen att kontakta vår sekreterare
Karin Säfvestad  Naturligtvis är denna hjälp gratis för våra medlemmar.
 
Släktforskarstuga pågår nu. Vi träffas i vår Datorstuga varannan torsdag kl.13.30–16.30. Nästa träff den 4/11. Se vår hemsida www.seniornetsalem@se för mer information och anmälan.
 
OBS! Nästa Temadag i Stora Murgrönan:
Måndagen den 15 november kl.14.00 ”e-resurser på Biblioteket”
Salems Bibliotek berättar om tidigare och nya resurser (e-böcker, e-ljudböcker, databaser även med film) som vi kan låna. Temadagen är Gratis. Välkommen!
 
Vad vill Du lära dig?
Inför vårens program vill vi gärna veta vad just Du vill veta mer om. Kanske kan vi ta upp ett nytt ämne, stort eller smått, i programmet. Om det leder till en cirkel, tematräff eller kanske en ny form av junta, beror naturligtvis på önskemålen och våra resurser. Kontakta gärna någon i styrelsen om Du har idéer! 
  
Hälsningar
Rolf Carlén / Ordf.

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Jag hoppas att Du har haft en bra sommar även om den kvardröjande pandemin begränsat oss och ännu inte kan läggas till historien. ”Hemester” är ju ett nyord som många av oss tagit till sig i praktiken. Och visst är Sverige fantastiskt med sin variation från syd till nord. Kanske har några av oss hittat nya oaser och egna små pärlor. Grattis i så fall!
SeniorNet planerar nu för att återgå till en mer normal verksamhet för att sprida intresse och kunskap om IT-användning bland oss seniorer. Här gäller det i början att anpassa oss till vad Corona-tiden lärt oss och de rekommendationer som gäller från tid till annan.  Datorstugan, kommer därför i vissa sammanhang att ersättas av Lilla Murgrönan. 

SeniorNet Salem förutsätter att Du som besöker oss, oavsett arrangemang, har tagit två Covid 19-vaccinationer och känner dig frisk. 
 
Välkommen! Tillsammans ser vi fram emot en fin höst med trevlig gemenskap!
Hälsningar 
Rolf Carlén / Ordf.

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Våren kom till sist med lövsprickning, blommor och grönska. Koltrasten sjunger nästan dygnet runt. Här gäller det att ta till sig av allt som bjuds - men klokt och försiktigt. Pandemin är ju inte alls utplånad, så trots vaccineringar måste vi fortsätta att tänka på riskerna även i sommar.
I SeniorNet ser vi nu tillbaka på en lång tid som inte varit sig lik. De personliga träffarna har ju nästan upphört, men vi vet att många medlemmar har mötts i digitala Zoom-möten som blivit en annorlunda men rolig mötesform som vi säkert kommer att ha glädje av i framtiden.
Nu väntar ”sommarlov” men vår planering är ändå i full gång inför uppstarten i början av september. I nuläget räknar vi med att de fysiska träffarna kan komma i gång då, bl.a. i vår Datorstuga i Salem Centrum. Berätta gärna för oss om vad vi borde satsa på för att just Dina, och kanske andra seniorers, IT-kunskaper kan bli bättre och kännas säkrare. Skriv Ditt tips på vår hemsida, på Facebook eller kontakta någon av oss handledare.
Under den här sommaren kommer vi att ha viss möjlighet att ge support om du råkar ut för problem med Din IT-utrustning. Detta endast i begränsad omfattning, och givetvis beroende av problemets art. Gör Din ”felanmälan” på vår hemsida www.seniornetsalem.se eller på Facebook SeniorNetSalem.
Under hösten ser vi fram emot närmare kontakter med våra samarbetspartners SPF-Salem och PRO-Salem-Rönninge, samt inledande kontakter med Föreningen HjärtLung i vårt närområde.
Påminner också om att Du som medlem i SeniorNet är välkommen att delta i SeniorNet Swedens årsstämma som hålls via Zoom den 27 maj kl. 10.00 (Inloggning från kl. 09.00). Alla handlingar och anslutningslänk hittar Du på SeniorNet Swedens hemsida www.seniornet.se.
Nästa månadsbrev kommer i augusti
Återstår för mig och alla medarbetare att önska er alla En riktigt skön sommar.
Ta vara på er själva och varandra!
  
Hälsningar 
Rolf Carlén

Ordf.

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Aprilväder är som bekant inget att lita på. Den ena stunden värmer solen som om det nästan vore sommar, medan vi i nästa stund får mörka moln över oss och vi är tillbaks i vinterkylan med regn, hagel och kanske snö.
”April April” ropade vi som barn när vi lyckats lura någon den första aprildagen. Allt var ju på skoj och skämten var ganska harmlösa. Lurendrejerier i nutid är inte alltid så oskyldiga, inte minst om vi blir förförda av någon som inte är så ärlig som vi kan tro. Med detta sagt, Lämna aldrig ut några kortuppgifter, koder eller inloggningar till någon okänd som ringer upp Dig eller som kontaktar Dig på annat sätt!
-------------------------------
SeniorNet Salems årsstämma 2021 genomförde vi digitalt den 19 april med i stort sett lika många närvarande som de senaste årens fysiska årsstämmor. De sedvanliga mötespunkterna behandlades, och styrelsen fick förtroendet att arbeta vidare mot nya mål och utmaningar. Tyvärr lyckades stämman inte hitta en (av två) valberedare, vilket innebär att styrelsen nu får söka vidare för fylla den vakansen. Vi vädjar till alla medlemmar om förslag på någon som vill hjälpa föreningen i denna viktiga uppgift.
Mobiljuntan
Vi fortsätter i våra nya former under våren, t.o.m. den 11 maj. Vi träffas på tisdagar kl. 10.00, varannan tisdag träffas vi vid Datorstugan och går en promenad i närområdet och mellanliggande tisdagar ses vi i en mobiljunta via Zoom. Nästa träff tisdagen den 27/4 träffas vi på Zoom. Mer information hittar Du här på vår hemsida eller på facebook ”SeniorNetSalem”.
 
Vill Du lära Dig Zoom?
Allt fler av medlemmarna har nu lärt sig, eller håller på att lära sig, Zoom. Vi är flera handledare som gärna ställer upp i övningarna. Du som vill lära Dig att använda denna digitala kontaktform är välkommen att kontakta vår sekreterare Karin Säfvestad karin.safvestad@gmail.com. Naturligtvis är denna hjälp gratis för våra medlemmar.
 
Gratis Office utbildning för medlemmar – via Aktiv.se
Du har väl inte missat att Du som medlem har fri tillgång till webbaserad utbildning i hela MS Office 365-paketet och Windows 10. Se SeniorNet Swedens hemsida www.seniornet.se
 
Våravslutning?
Av naturliga skäl är det osannolikt att vi kan ha en gemensam våravslutning som ju vore efterlängtat efter en lång tid av isoleringar och restriktioner. Skulle det trots allt bli aktuellt så återkommer vi om detta.
 
Hälsningar 
Rolf Carlén
Ordf.


Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
”Det blir allt dyrare att leva i ett digitalt utanförskap”. Det konstaterar Internetstiftelsen och kommenteras bl.a. av Dagens Industri. För några år sedan gick det förhållandevis bra att stå utanför Internet. Vi kunde sköta de flesta vardagsärenden genom post och telefon och vi kunde gå till det lokala bankkontoret för att få hjälp med betalningar och insättningar.
Att betala pappersfakturor kostar i dag oftast extra, serviceavgifter tas ut vid bokningar, den fasta telefonin blir allt dyrare, väntetiderna i telefon till olika kundtjänster blir allt längre. Listan kan göras lång. Många tycker att samhället springer ifrån dem. Här har många aktörer, inte minst SeniorNet, viktiga uppgifter.

Mobiljuntan
Vi fortsätter i våra nya former under hela våren. Vi träffas på tisdagar kl. 10.00, varannan tisdag träffas vi vid Datorstugan och går en promenad i närområdet och mellanliggande tisdagar ses vi i en mobiljunta via Zoom. Nästa träff tisdagen den 23/3 går vi en promenad. Mer information hittar Du här på vår hemsida.
 
Föreningsstämma 2021
Årets föreningsstämma kommer att ske digitalt via Zoom måndagen den 19 april kl. 14.00
SeniorNet Sweden har i nuläget godkänt denna mötesform för klubbarnas stämmor. Att vi inte lägger stämman tidigare beror på att vi vill ge tid för så många medlemmar som möjligt att lära sig Zoom och därmed delta i stämman.
Kallelse med sedvanliga underlag kommer att sändas till samtliga medlemmar senast 14 dagar före stämman.
OBS: Till stämman är vi i akut behov av att hitta förslag till valberedare. Du som vill stödja oss med denna uppgift, eller om Du känner någon som kan passa för uppgiften, tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen!

Vill Du lära Dig Zoom?
Allt fler av medlemmarna har nu lärt sig, eller håller på att lära sig, Zoom. Vi är flera handledare som gärna ställer upp i övningarna. Du som vill lära Dig att använda denna digitala kontaktform är välkommen att kontakta vår sekreterare Karin Säfvestad  Naturligtvis är denna hjälp gratis för våra medlemmar.
 
Tips på Zoom-föreläsningar
”Vart är vården på väg?” Om e-hälsa. SeniorNet Botkyrka den 19 mars kl. 10.00–12.00 Avgift 20 kr (bet med Swish) Se SeniorNet Botkyrkas hemsida www.seniornetbotkyrka.se
 
”Lär Dig ta bättre bilder” SeniorNet Sweden, Fotoföreläsning den 26 mars kl. 10.00–11.30 Se SeniorNet Swedens hemsida www.seniornet.se där Du hittar länken till mötet. Gratis.
 
Seniorsurfarna
Såg Du avslutningen av Seniorsurfarna på TV i veckan? Om Du missat något program så ligger alla avsnitten ute på SVT-Play och UR-Play.
 
Hälsningar
 
Rolf Carlén
Ordf.

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Äntligen vinterkänsla med snö och bländande sol. Med varma kläder och halkskydd blir promenaden helt fantastisk. Rådjuren syns nu i drivorna utanför vårt fönster.
Vi har tydligen fått en inflation av temadagar i Sverige, hela 790 under året. Under februari kan vi t.ex. notera Alla Hjärtans Dag, en tradition från medeltiden som nådde Sverige på 50-talet. Eller vad sägs om Semmeldagen (fettisdagen) med dess olika varianter av produkten? Själv ser jag mest fram emot Vaccinationens Dag, ännu med ovisst datum.
SeniorNet Salem har inte gått i ide under vintern. Naturligtvis kan vi inte hålla igång som vi brukar, men vi har hittat nya former som nu lockar allt fler av medlemmarna till möten och samvaro där vi lär av varandra. Jag talar förstås om Zoom, den digitala mötesplatsen som vi berättat om tidigare. Via Zoom kan vi se och höra varandra inom föreningen, men Du kan så klart också använda tekniken i helt andra kontakter, privat eller i andra sammanhang. Grundutbudet, som är fullt tillräckligt för de flesta, är helt gratis.
En viktig del av vår verksamhet är nu att erbjuda Zoom-utbildning till Dig som vill prova på. Nyligen fick Du en enkät angående Zoom. Har Du inte svarat än så passa på! Du kommer inte att ånga Dig!
 Mobiljuntan fortsätter i nya former under hela våren. Här kan Du få hjälp med Dina frågor om mobiltelefonen m.m. och träffa vänner med samma intressen. Vi träffas på tisdagar kl. 10.00, varannan tisdag träffas vi vid Datorstugan och gör vi i en promenad i närområdet och mellanliggande tisdagar ses vi i en mobiljunta via Zoom. Tisdagen den 16/2 träffas vi digitalt, den 23/2 promenerar vi, osv.
Mer information hittar Du här på vår hemsida.
 
Årsstämman 2021 kommer sannolikt att ske digitalt via Zoom under våren. Vi förbereder just nu stämman och vi återkommer med datum, kallelse och övriga handlingar så snart förberedelserna är klara.
Följ oss på Facebook ”SeniorNetSalem”!
 
Seniorsurfarna
Den populära TV-programserien ”Seniorsurfarna” är nu tillbaka på SVT1 (tisdagar kl. 21.00) och UR. Fyra folkkära artister, med Kattis Ahlström som programledare, kommer att träna digitala färdigheter, med en något mer avancerad nivå än förra säsongen.
 
Till sist: Tänk på avstånden, håll i och håll ut!
 
Hälsningar
 
Rolf Carlén
Ordf

 

        Månadsbrev december 2020                             
 
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Vintermånad eller vad? Visst kan man förstå att många uppskattar barmark och en temperatur när vi slipper is och halka och att vi fortfarande kan träffas ute, även om vi alltid måste tänka på avståndet. Å andra sidan, vad går upp mot en solig vinterdag där ljuset förstärks av ett litet snölager?

De äldre tar större plats på nätet
Den rubriken finns i Internetstiftelsens årsrapport som kom ut i går. Pandemin har satt sina spår. Man konstaterar att de äldre nu har tagit en större plats på den digitala arenan än tidigare. De flesta nya internetanvändare är 76 år eller äldre. Pensionärerna är också den grupp där de flesta känner sig mer sociala av att spendera mer tid framför en digital skärm, och de är över lag mest positiva till ökad skärmtid.
Nära en tredjedel säger att de börjat använda internet mer under coronapandemin än tidigare. Fler intressanta resultat hittar du under www.svenskarnaochinternet.se
--------------------------------------------
Här i SeniorNet i Salem ser vi 2020 som ett år där vi under större delen av året tvingats att ställa in all normal verksamhet. Besvikelsen är naturligtvis stor bland våra medlemmar, men även hos oss handledare och assistenter som på olika sätt vill möta er alla som vi brukar. Nu har vi gått årets sista vandring med mobiljuntan och nu väntar jul- och nyårshelgerna. Sedan ser vi framåt och hoppas på en ljusnande framtid.
Som jag berättade i novemberbrevet gör vi nu en större satsning på den digitala mötes-plattformen Zoom då vi inte kan mötas i Datorstugan. Att träffas via Zoom är faktiskt riktigt roligt och uppskattas mycket av de medlemmar som vi hjälpt att komma igång med Zoom. Är Du intresserad att lära Dig så är Du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper gärna till.
---------------------------------------------
Jag vill också passa på att nämna något om reglerna för medlemskapet, där vi successivt nu går över i medlemskap per kalenderår. Detta gäller för SeniorNet i hela landet. Kom ihåg att betala medlemsavgiften när den fakturerats av SeniorNet Sweden. Om avgiften inte betalas efter en påminnelse så stryks medlemmen ur det centrala medlemsregistret.
--------------------------------------------
Hur 2021 kommer att gestalta sig vet vi inte. Vår planerade årsstämma i mars kommer vi troligen att senarelägga. Motioner till stämman ber vi ändå om senast den 15 januari.
Återstår för mig att från oss alla i styrelsen, alla handledare och stugvärdar, önska er alla

En God Jul och Ett Gott Nytt År
Rolf Carlén
Ordf. 

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
November är kanske inte den tid på året som vi normalt ser fram till. I år ser det extra dystert ut med tanke på hälsoläget, globalt och lokalt. Siffror och statistik har blivit en del av vardagen där vi alla uppmanas att följa de utfärdade rekommendationerna och starkt begränsa våra personliga kontakter. Jag hoppas att Du tar dig en stund för att läsa dessa rader även om innehållet denna gång präglas av situationen runt omkring oss.
Inom SeniorNet här i Salem gör vi, som de flesta andra föreningar, ett uppehåll i alla de verksamheter där vi normalt möts i personliga kontakter. Höstens två sista temadagar i Murgrönan valde vi att ställa in, för att ta upp vid ett senare tillfälle. I nuläget har vi dock följande aktiviteter i programmet:
 
Mobilpromenader:
Du som saknar Mobiljuntan – kom och promenera med oss! Under hösten gör vi, tills vidare. Coronasäkra promenader varje tisdag kl.10.00 i vårt närområde. Vi träffas utanför Datorstugan, Säbyhallsvägen 24.

Support på distans:
Under Coronapandemin erbjuder vi hjälp på distans som vi presenterat i tidigare månadsbrev. Här på hemsidan  hittar du mer information.

Digitala kontakter (Zoom):
När de fysiska kontakterna nu är starkt begränsade p.g.a. pandemin blir det allt viktigare att använda ett digitalt verktyg där vi kan se och samtala med varandra i större eller mindre grupper. Även om dessa kontakter aldrig kan nå upp till känslan i ett personligt möte så bör det ge goda möjligheter, som vi nu håller på att utveckla.
I likhet med andra SeniorNet-klubbar har därför SeniorNet Salem fokuserat på Zoom, en digital plattform för kontakter med våra medlemmar. Handledare och övriga funktionärer håller nu på att lära in och öva på Zoom-plattformen. Hur den digitala tekniken kommer att tillämpas i vårens program är ännu inte fastlagt, men möjligheten finns här för digitala kortcirklar, temadagar, gruppträffar och liknande. 
I nuläget känner vi inte till alla medlemmars eventuella kunskaper i att koppla upp sig och ansluta sig till ett Zoom-samtal, men vi återkommer även till detta inom kort.
Notera gärna att mer information om vad som sker inom SeniorNet Salem hittar Du också på vår hemsida och i Facebook-gruppen ”SeniorNetSalem”.
Nästa månadsbrev kommer i december. Till dess önskar jag Er alla allt gott!
 
Hälsningar
Rolf Carlén
Ordf.

Månadsbrev september 2020               
 
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
 
September är här med sin glidande övergång från sommar till höst. Ännu är det grönt i skog och mark och många tycker nog att det känns lättare att andas nu efter en tidvis het sommar. Semestrar och hemestrar är förbi för den arbetande generationen, och skolorna har åter öppnat för barn och ungdom. Corona-pandemin är absolut inte slut, trots en del positiva tecken i nuläget. Vi som tillhör den mogna och erfarna generationen måste fortsätta att tänka på riskerna i alla närkontakter. Vi ska hålla ut, även efter sommaren!
 
Det mesta talar nu för att SeniorNets olika aktiviteter inte kommer igång under hösten. Verksamheten bygger ju på närkontakter med våra medlemmar, och vi vill absolut inte öppna upp för smittorisker som kan uppstå, exempelvis i Datorstugan. Detta är naturligtvis ett dilemma, men är självfallet enbart av omtanke.
Vi avser i alla fall att genomföra höstens Tematräffar i Stora Murgrönan, med begränsat antal deltagare (f.n. 50 personer) och med avstånd enligt FHM rekommendationer.
 
Missa inte höstens första Temadag:
 
TEMADAG OM BEDRÄGERIER OCH SÄKERHET, MED SÖDERTÄLJEPOLISEN
MÅNDAGEN DEN 28 SEPTEMBER  KL 14.00 i STORA MURGRÖNAN

 
OBS: max 50 platser med obligatorisk föranmälan. Du anmäler dig till SeniorNet Salem, Irene Malmborg tel. 073-346 67 18, eller via mail till im.malmborg@gmail.com
 
 
Lite övrig information:
 
Släktforskning har under åren rönt stort intresse inom SeniorNet Salem, såväl hos deltagare som hos handledare. Många medlemmar som deltagit i cirklar och släktforskarstugor har upptäckt ett spännande äventyr, långt mer än en vanlig hobby.
Förberedelser pågår nu för att (vid sidan av SeniorNet Salem) skapa en Facebook-grupp för släktforskare i Salem för att stimulera kontakter och utbyten av erfarenheter.
 
Internetstiftelsen har nu kommit med en ny rapport om ”Svenskarna och Internet” och konstaterar att det Digitala utanförskapet slår mot samhällets svagare grupper.
Hela 96 % av alla svenskar använder i dag Internet och de dagliga användarna har ökat till 93 %. Men det är fortfarande en betydande grupp som står utanför den digitala vardagen, dvs. de använder inte alls, eller mycket sällan, internet. Här är behovet av hjälp som störst. För att kunna utföra en rad vardagliga tjänster, t.ex. handla på nätet, boka läkarbesök eller betala räkningar online, krävs både tillgång till Internet och digital kompetens.
 
Support på distans: Under Coronapandemin erbjuder vi hjälp på distans som vi presenterat i tidigare månadsbrev. Läs mer på annan plats här på hemsidan.
 
Varma hälsningar till Er alla!
Rolf Carlén
Ordförande

Månadsbrev augusti 2020
 
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Solen skiner, långa ljusa dagar, blommor och ogräs spirar, jordgubbar och blåbär, vatten och bad, och för många en efterlängtad semestertid. Så långt en högst normal sommar. Ändå är ingenting sig likt den här gången.
Som de flesta ideella föreningar har SeniorNet tvingats att tillfälligt stänga ner den normala verksamheten där vi träffas på nära håll för att hjälpa och stödja varandra, främst i Datorstugan i Salems Centrum. Styrelse och handledare ser verkligen fram emot ett mer normalt läge, något som säkert delas av alla medlemmar som behöver både stöd och sociala kontakter. Vad kan vi då berätta om i detta månadsbrev? Jo:

Support på distans
Den hjälp som vi kallar ”Support på distans” behåller vi även efter sommaren, så länge restriktionerna kvarstår. Här kan Du som har frågor eller problem med din dator, surfplatta eller mobiltelefon få den hjälp som vi kan förmedla via telefon. Gå då in på vår hemsida www.seniornetsalem.se där du hittar ett frågeformulär. Ange i ämnesrutan typ av fel och i meddelanderutan lite detaljer om hur vi kan hjälpa dig, samt ditt telefonnummer så ringer vi upp Dig. Du kan även ställa frågor i vår Facebook-grupp ”SeniorNetSalem”.

Internetbetalningar
Det händer emellanåt att en medlem vill få hjälp med betalning av räkningar via Internet. SeniorNet kan inte åta sig denna service, däremot informerar vi gärna om hur du via din bank kan skaffa ett mobilt Bank-ID. Här vill vi också gärna ge ett bra tips. Gå in på www.betalningshjalpen.se där Du får en guidning med uppdelning för olika banker. Länk finns också via SeniorNet Swedens hemsida www.seniornet.se

Bedrägerier
Bedrägerier via Internet och på andra sätt är något som vi ständigt kan råka ut för. Ämnet är alltid aktuellt för SeniorNet Salem. Polisen informerar om detta och även om annan brottslighet, på hemsidan www.polisen.se och vidare: utsatt för brott-olika typer av brott- bedrägeri. Även här finns en länk från www.seniornet.se . Här finns mycket att lära och tänka på! SeniorNet Salem återkommer också den närmaste tiden till detta tema.
Varma hälsningar till alla medlemmar från styrelse och handledare i SeniorNet Salem!

Rolf Carlén
Ordf.

Maj 2020
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Hur länge ska det pågå? Vad vågar jag göra? När ska det ta slut, så att vi kan börja leva som vanligt igen? Visst känns det som om krisen pågått länge, men i verkligheten har vi nog en tid kvar innan vi kan återgå till en normal vardag. Att förstå det vetenskapliga samtalet med siffror, rapporter och tolkningar, kan kännas svårt i en ny situation som denna. Ni vet vad jag tänker på utan att jag skriver ordet som vi hör och läser varje dag.
Allt föreningsliv har mer eller mindre stannat upp, åtminstone när det gäller fysiska möten och sammankomster. Inom SeniorNet här i Salem har vi tills vidare stängt den lokal (Datorstugan) där vi brukar mötas i olika grupperingar. Planerade temadagar har ställts in och inget är sig riktigt likt just nu.
Det som vi nu erbjuder är ”Support på distans” där Du som har frågor eller problem med din dator, surfplatta eller mobiltelefon kan få den hjälp som vi kan förmedla via telefon. Du hittar ett frågeformulär här intill.
Ange i ämnesrutan typ av fel och i meddelanderutan lite detaljer om hur vi kan hjälpa dig, samt ditt telefonnummer. En handledare ringer sedan upp dig på nästkommande tisdag eller onsdag kl. 13-16. Supporten är tillgänglig t.o.m. maj månad.
Du som är med i vår Facebook-grupp ”SeniorNetSalem” kan även här ställa frågor som vi förmedlar till en handledare som ringer upp dig på samma sätt som ovan. Om du ännu inte är med i Fb-gruppen – ta nu tillfället att gå med!
 
Den ordinarie föreningsstämman 2020 kan vi förhoppningsvis genomföra snarast efter sommaren. Vi hoppas på det, och vi återkommer med kallelse m.m.
 
Slutligen vill vi tipsa om allt intressant som finns på SeniorNet Swedens hemsida www.seniornet.se. Just nu finns där en utbildning som heter Digitala jag, en utbildning i digitala vardagskunskaper från Google, bl.a. om säkerhet och integritet. Du lär dig detta hemifrån, med egen internetuppkoppling.
 
Vi tar snart sommarledigt och siktar närmast in oss på Salemsdagen den 29 augusti då Du som vanligt träffar oss i Skönviksparken. Vi hoppas verkligen att denna folkfest kan genomföras även i år!
 
Nästa månadsbrev kommer i augusti.
 
Ta hand om er alla, och ha en skön sommar!

Rolf Carlén, ordförande

Ordförandens rader
Månadsbrev april 2020
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Häromdagen gick frun och jag på en solig promenad på gångvägarna i Salem. Mot oss kommer en mamma med sin son som var i förskoleåldern. Strax innan vi möts springer det lilla charmtrollet av från gångvägen och långt ute på gräsytan ropar han ”Jag går åt sidan när jag möter er, för ni är ju gamla”. Visst är barn underbara!
Ja nog behöver vi positiva signaler i dessa dagar, när vi lever mer eller mindre isolerat p.g.a. risken för coronasmittan. Vi måste ta hand om oss själva och vara försiktiga i våra kontakter med nära och kära. Svårt men nödvändigt.
Som ni säkert vet så har nu SeniorNet Salem tills vidare ställt in all verksamhet där vi normalt träffar varandra. Det gäller alltså datorstugan, mobiljuntan, studiecirklar och temadagar. Ordinarie föreningsstämma 2020 är också skjuten på framtiden. Detta är av omsorg om varandra och för att hjälpa till att minska risken för smittspridning. 
 
Support på distans
När det nu inte går att besöka oss i Datorstugan har vi nu skapat möjligheten att få support på distans. Har du frågor eller problem med din dator, telefon eller platta kan vi hjälpa dig efter bästa förmåga.
Gå då in på vår hemsida www.seniornetsalem.se där du hittar ett frågeformulär. Ange i ämnesrutan typ av fel och i meddelanderutan lite detaljer om hur vi kan hjälpa dig, samt ditt telefonnummer. En handledare ringer sedan upp dig med dolt nummer.
Du som är med i vår Facebook-grupp ”SeniorNetSalem” kan även här ställa frågor som vi förmedlar till en handledare som ringer upp dig på samma sätt som ovan. Om du ännu inte är med i Fb-gruppen – ta nu tillfället att gå med!
 
Windows 7 och Windows 10
I januari upphörde Microsoft med all support till Windows 7, vilket innebär att du inte längre får några säkerhetsuppdateringar. Att fortsätta köra Windows 7 blir med andra ord riskabelt, enligt Martin Appel på PC för Alla. Det är alltså nu tid att gå över till Windows 10 om du inte gjort det tidigare.
Så här i coronatider kan det vara en god idé att lära sig, och öva på, Windows 10. Som medlem i föreningen har du fri tillgång till de digitala utbildningarna på Aktiv.se där du kan lära dig mycket om både Windows 10 och olika Office-program. Du går enklast in på vår hemsida och klickar på rutan ”Aktiv.se” som du hittar mot slutet av hemsidan. Då leds du vidare och kan börja träna hemma.
 
Ta hand om er alla, och ha en god Påskhelg!
 
Hälsningar
Rolf Carlén, ordf.


Mars 2020
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem !
I dag, den 8 mars, firar vi i de flesta länder den internationella kvinnodagen. En hyllning till alla de kvinnor som i historien gjort, och som i nutiden gör, stora insatser i samhället och i vardagslivet. Listan är oändlig.
Utan några jämförelser vill jag här nämna den kvinna som år 1986 i USA grundade SeniorNet som snabbt fick en global spridning. Dr. Mary Fulong insåg då att seniorer med sina kunskaper och erfarenheter är värdefulla i teknikutvecklingen, men även att dessa grupper har ett stort behov av att komma samman och lära mer om datoranvändning, mm.
I Sverige finns nu tydligen 720 temadagar om året, i morgon Tomatsåsens dag, sedan V8-motorns dag, Alla korvars dag, Mazarindagen, osv. Kvinnodagen har verkligen en helt annan dignitet ! Den Temadag som vi här i Salem nu ser fram emot är också annorlunda:
 
Vårens bildcirkel måste vi tyvärr av olika skäl ställa in. Vi räknar i stället med att göra en satsning på denna cirkel i höst.
 
Missa inte ”SENIORSURFARNA”, som nu går på SVT 1.
Nästa avsnitt torsdagen den 12 mars kl. 21.00 handlar om sociala medier.
Följ serien och lär mer om glädjen och nyttan med mobiltelefonen!
 
Till sist, välkommen till:
Ordinarie föreningsstämma, måndagen den 30 mars kl. 14.00 i Lilla Murgrönan.
Kallelse m.m. kommer inom kort.

 
Rolf Carlén, ordförande

 

Månadsbrev februari 2020
Februari - vintermånaden (??) är här. Årets kortaste månad, även om vi den här gången får en extradag till följd av skottåret. Enligt gammal tradition fick kvinnor bara fria på skottdagen. Den man som tackade nej skulle då dra sig ur medelst en dyrbar gåva till kvinnan. Nog har tiderna förändrats!
Här är lite av det som är på gång just nu:
Släktforskarstuga I dagarna öppnar vi åter vår släktforskarstuga där vi träffas varannan torsdag kl. 13-16 med start den 13/2. Du som tidigare prövat på detta fascinerande ämne är mycket välkommen! Anmälan kan Du göra här på hemsidan.
Släktforskning för nybörjare För Dig som inte tidigare släktforskat startar vi en nybörjarcirkel den 13/3 där vi träffas 4 fredagar kl. 9-12. Anmälan kan Du göra här på hemsidan.
Till sist får du en hint om en kommande cirkel:
Hur tar jag hand om mina bilder? 
Under våren planerar vi för en cirkel för Dig som fotograferar med mobilen. Hur sorterar, överför och sparar jag bilderna på olika sätt, och hur kan jag visa upp dem? Vi träffas 3-4 gånger under våren. Tider är ännu inte fastlagda, men kommer snart att läggas ut här på hemsidan.

Rolf Carlén, ordförande


Månadsbrev januari 2020

Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
En God Fortsättning på det nya året - och på det nya årtiondet!
”Det glada 20-talet” ligger 100 år tillbaka då mycket förändrades ekonomiskt, socialt och kulturellt. Penicillinet upptäcktes och kvinnan fick rösta. Jazz och nöjesliv frodades. Decenniet slutade med en gigantisk börskrasch i USA. Nu väntar ett nytt 20-tal med oskrivna blad. Vi hoppas på det bästa!
Hemma i Salem koncentrerar vi oss nu på att skapa ett attraktivt vårprogram för år 2020, allt för att ge alla nuvarande och kommande medlemmar hjälp och kunskap om IT och digital kommunikation. I enklare termer vill vi att just Du ska känna dig bekväm och säker med din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Seniorer lär seniorer inom SeniorNet Salem.
 
Datorstugan öppnar den 14 januari, och som tidigare har vi öppet alla tisdagar och onsdagar kl. 13-16. Här får Du hjälp med din dator, surfplatta eller mobil. Problemlösningar, säkerhetsfrågor, program, och mycket annat, är delar av vår support.

Mobiljuntan startar den 21 januari, och vi kommer som tidigare att ha öppet varannan tisdag under våren, alltid kl. 10-12. Mobiljuntan är en typ av ”öppet hus” och en träffpunkt där vi pratar om våra mobiltelefoner. Kom även om Du inte kan så mycket, vi hjälper Dig tillrätta!

Släktforskning Vi kommer naturligtvis att ha släktforskning på programmet även under våren.
Du som tidigare har provat på att släktforska är välkommen till vår ”släktforskarstuga”. Vi träffas på torsdagar kl. 13-16. Vi kan bli många, så vi planerar att bilda 2 grupper där en grupp träffas jämna veckor och den andra gruppen på udda veckor. Vi startar den 6 februari resp. den 13 februari.
För Dig som inte tidigare släktforskat är vi beredda att starta en nybörjarcirkel där vi träffas 4 gånger. Tiderna är inte fastlagda och är naturligtvis beroende av anslutningen. Se hemsidan!
 
Hur tar jag hand om mina bilder?  Under våren planerar vi för en cirkel för Dig som fotograferar med mobilen. Hur sorterar, överför och sparar jag bilderna på olika sätt, och hur kan jag visa upp dem? Vi träffas 3-4 gånger under våren. Tider är ännu inte fastlagda, men kommer snart att läggas ut här på hemsidan.
 
Tematräffar blir det förstås under våren, närmare bestämt tre stycken i Lilla Murgrönan, se vårprogrammet ovan.

Hoppas att vi får möjlighet att träffas under våren!
Hälsningar    
Rolf Carlén, ordf.

Ordföranden har ordet:  
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
December – julmånaden är här. Tid att varva ner och reflektera en aning kan man tycka. Men för många av oss handlar det kanske mer om att ändra fokus. Att köpa julklappar, pynta hus och hem, laga den goda julematen, glada julträffar med nära och kära, osv. som ofta blir en del av decemberdagarna. Till glädje för en del - men till saknad för andra.

I SeniorNet här i Salem har vi nu avslutat det mesta av höstens aktiviteter. Endast tomtarna i Datorstugan tar emot er fram till och med den 11 december (Obs, stängt den 10 december). Datorstugan öppnar igen den 14 januari.

För oss återstår nu att arbeta med bokslut och annat som krävs av en ideell förening. Vi kan blicka tillbaka på ett år med många olika aktiviteter som lockat många medlemmar. Våra temadagar under hösten handlade om spännande ämnen som ”Nyttan av DNA i Din släktforskning ” ”Roligare resa med telefon och platta” samt ”Trolla och ha kul med Dina bilder”. Våra etablerade cirklar ”Fotoverkstad” och ”Släktforskning” har haft fullt upp under hösten. Datorstugan och Mobiljuntan har besökts av många.
Vi firade också 10 år under hösten, ett uppskattat evenemang enligt många besökare.
 
Några påminnelser:

Utställning på Salems Bibliotek: Fram till den 11/12 pågår utställningen ”Att trolla med bilder”, vår fotogrupp visar sina alster, missa inte det!
 
Julavslutning tisdagen den 10 december i Lilla Murgrönan
Alla medlemmar är välkomna, det blir glöggmingel, kaffe och kaka, underhållning och gratislotteri! Inträde 20 kr. Varmt välkomna!
 
 I början av 2020 kommer vi så klart tillbaka. Planeringen pågår just nu och vi hoppas kunna presentera vårens schema i början av januari. Håll ett stadigt öga på vår hemsida www.seniornetsalem.se där du hittar all löpande information.
Sist men inte minst:


EN GOD JUL OCH ETT GOTTNYTT ÅR FRÅN SENIORNET I SALEM!
 
Hälsningar
Rolf Carlén, ordf.                                                                  Ordföranden har ordet

Månadsbrev november 2019
I den gamla romerska kalendern, som styrdes av solen och månen, var november årets 9:e månad. Efter att antal historiska reformer vet vi nu vad som gäller. November är den 11:e månaden och bjuder på ett klimat som kanske inte uppskattas av alla!
Oberoende av väder och vind arbetar vi inom SeniorNet vidare med att sprida kunskap om digital kommunikation och Internet. Behovet och intresset minskar inte. I Salem är vi sedan flera år drygt 200 medlemmar, en bra anslutning – men vi kan bli fler. Sprid gärna informationen om oss till vänner och bekanta, liksom inom andra kretsar där seniorer träffas.
Vi behöver också bli fler som hjälper till att föra SeniorNet Salem framåt. Behovet av ökade tekniska och pedagogiska kunskaper är alltid aktuellt.
Fler handledare och assistenter till våra olika studiecirklar är välkomna. Likaså välkomnar vi alla idéer från Dig med förslag till satsningar i kommande utbud. Det kan handla om ämnen för studiecirklar, förslag till ämnen vid våra föreläsningar i temaform, eller idéer om sammankomster där de sociala kontakterna är nog så viktiga för att lära oss mer tillsammans. Sänd mig gärna ett svar på detta månadsbrev och berätta!
Vår Öppna Datorstuga och vår Mobiljunta går nu på högvarv med många besökande.
Datorstugan är öppen för hjälp och råd alla tisdagar och onsdagar kl. 13-16
Mobiljuntan, är öppen varannan tisdag kl. 10-12 (nästa gång den 12/11)
Adressen är som vanlig Säbyhallsvägen 24 (Kulturskolans ingång). En ny liten skylt på fasaden visar dig rätt. Till sist några händelser som Du inte bör missa:
 
Temadagen måndag den 25 november kl 13 i Lilla Murgrönan
Trolla och ha kul med dina bilder, Lena Seger och Max Bolander från SeniorNet Salem visar vad du kan göra med dina digitala bilder och gamla pappersfoton. Fri entré. Välkomna!
 
OBS! Besök även utställningen i Salems Bibliotek, den pågår 23 november - 11 december.

Julavslutning för alla medlemmar tisdagen den 10 december kl 14 i Lilla Murgrönan. Mer information kommer!
 
Hälsningar
Rolf Carlén, ordf.   

 

Månadsbrev oktober 2019
                                                                                            
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Gula lönnlöv och röda rönnbär lyser omkring oss i Salem. Oktober och höst kom som väntat, just nu inbäddat i gråväder och fukt. Det finns mycket att ta till sig i vårt vackra närområde.
Jag tänker den här gången ta upp några intressanta nyheter som vår moderförening SeniorNet Sweden har lagt ut på sin hemsida. Det handlar om innan- och utanförskapet i en digital tid. Källan är Internetstiftelsens löpande undersökningar. Man har också tittat på hur meningsfullt vi upplever olika delar av Internet.
Hela 98 % av de svenska hushållen har nu tillgång till Internet i hemmet och 95 % säger också att man använder sig av Internet. De äldre börjar komma ikapp den övriga befolkningen, men ännu är vi nästan 1 miljon personer, de flesta äldre, som aldrig eller sällan går in på nätet.
Av de digitala samhällstjänsterna ligger sökningar på Skatteverket, kollektivtrafiken och sjukvården i topp. Användningen av exempelvis Bank-ID och Swish ökar stadigt. Tilliten till informationen på nätet varierar också. De yngre är faktiskt mer källkritiska än vi seniorer.
Detta, och mycket, mycket mer, hittar Du på adressen seniornet.se.
Här hemma i Salem är vi nu igång med både Öppen datorstuga, Mobiljunta, Bildverkstad och Släktforskning. Du vet väl var vi finns – på Säbyhallsvägen 24 (Kulturskolans ingång). En ny liten skylt på fasaden visar dig rätt. Välkommen!

Datorstugan öppen för hjälp och råd alla tisdagar och onsdagar kl. 13-16
Mobiljuntan, öppen varannan tisdag kl. 10-12 (nästa gång den 29/10)
Släktforskarstuga, öppen varannan torsdag kl. 13-16 (nästa gång den 31/10)
Fotoverkstad, öppen varannan onsdag kl. 9-12 (nästa gång den 30/10)
 
Hälsningar
Rolf Carlén, ordf.Månadsbrev september 2019
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
September kom som väntat även i år. Visst är det en höstmånad men vi kan ännu njuta av sommarens grönska med klar och skön luft. Låt oss ta tillvara på allt detta!
Salemsdagen lockade i år ovanligt många besökare. Åtskilliga stannade upp för en pratstund vid vårt bord i Skönviksparken. Många, men inte alla, kände till SeniorNet, och det vi arbetar för, dvs. att lära seniorer digital kommunikation och Internet. De flesta var naturligtvis nyfikna på vad vi har på programmet under hösten. Lotteriet och vinsterna lockade också många. En av lottköparna lyckades över all förväntan och tog hem flera höga vinster.

Temadag om släktforskning och DNA-teknik.
Som hängiven släktforskare är det med stor glädje och förväntan som jag kan annonsera ut höstens första temadag. Vi får då besök av Carin Johansson och Ingrid Feldhofer från Botvidsbygdens Släktforskarförening. För Dig som är intresserad finns det då också möjlighet att, mot avgift, göra en s.k. DNA-topsning för att hitta personer med släktsamband.
Välkommen till Temadagen i Lilla Murgrönan måndagen den 30 september kl. 14.00
Not: I höst satsar vi som tidigare på släktforskning i Datorstugan. Det blir dels en nybörjarcirkel, dels en släktforskarstuga för de som är något mer vana.
  
Hela höstprogrammet med Datorstuga, Mobiljunta, Studiecirklar och Temadagar hittar Du nu på vår hemsida www.seniornetsalem.se
Välkommen till en intressant och spännande höst med SeniorNet i Salem!
Hälsningar
Rolf Carlén

 

Månadsbrev augusti 2019
Hoppas att ni alla har haft en skön sommar så här långt och att sommarkänslan består, även om man anar att kvällarna kommer allt tidigare. Augusti är ju skörde-månaden för bär, grönsaker frukter mm. enligt gammal tradition, men var finns kantarellerna?
När det gäller SeniorNet hemma i Salem så kan vi i höst se fram mot en hel del aktiviteter som vi hoppas att Du kommer att uppskatta.                
Se vårt program för hösten här på sidan. Mer information om cirklarna och hur du anmäler dig finns snart under fliken Cirklar.

Vi ses i höst!
Rolf CarlénMånadsbrev maj 2019               
                 
Hej alla medlemmar i SeniorNet Salem!
Maj – Blomstermånaden. Knoppar slår ut och grönskan exploderar omkring oss. Bara vi får lite regn så blir väl allt som det ska. Klimatet är ett bekymmer, både globalt och lokalt. Majstången reser vi i juni, men här betyder ju maj att vi lövar stången med gröna kvistar och blad som blir en symbol för midsommaren.
Jag funderar just nu på allt det som vi i SeniorNet har gemensamt med våra intresse-föreningar PRO och SPF. Säkert kan vi fördjupa dessa kontakter, åtminstone här i Salem. Jag tror säkert att vi kan lära oss mycket av varandra, teoretiskt och praktiskt.
Sommaren väntar, och det kan vara ett bra tillfälle att varna för de bedrägerier och de hemskheter som kan dyka upp på nätet. Polisen meddelar att allt färre äldre blir lurade men också att bedragarna tar till nya metoder för att lura oss. Polisen uppmanar personer att vara uppmärksamma och att inte lämna ifrån sig sina koder eller logga in på sitt bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig. Polisen har också en konstruktiv dialog med banker, teleoperatörer och andra myndigheter för att motverka den här typen av brott. Bakom bedrägerierna står ofta kriminella nätverk. Var därför alltid skeptisk när någon okänd ringer, för att inte råka illa ut!
SeniorNet i Salem är nu inne slutfasen av vårterminen.
Den öppna Datorstugar (tisdagar och onsdagar kl. 13-16) håller vi öppen under hela maj.
Vårens sista Mobiljunta har vi på tisdag den 14 maj kl. 10-12 i Datorstugan.
 
Därefter tar vi sommarledigt och siktar närmast in oss på Salemsdagen den 31 augusti då Du som vanligt träffar oss i Skönviksparken.
 
Ett litet tips under sommaren är att lära lite mer på egen hand om både Windows 10 och Office samt om fotografering och bildhantering. Vi rekommenderar att Du besöker:
·       Aktiv.se för att lära mer om Windows 10, Word, Excel och Powerpoint (gratis)
·       Moderskeppet.se för att lära mer om fotografering och bildbehandling m.m. (prova gratis i 7 dagar)
 
Nästa månadsbrev kommer i augusti.
SeniorNet i Salem önskar alla medlemmar En Skön Sommar!
 
Hälsningar
Rolf Carlén, ordf.


Hej alla vänner i SeniorNet Salem!
”Minns i november....” känner vi nog igen som en gammal schlager från 60-talet, som vi kan höra än i dag. Hösten drog ett grått täcke över oss där solen mest lyste med sin frånvaro. Men nu kan vi se framåt. Ljusen kan tändas under juletiden och solen kommer tillbaka, oavsett om vi ska vrida klockan framåt eller bakåt nästa år.
Inom SeniorNet är vi nu inne i slutfasen av en höst där vi kan glädjas åt att fler nya medlemmar hittat oss och att många har visat sin uppskattning över det som vi gör som volontärer i en ideell förening.
Som tidigare är den öppna Datastugan en hörnsten i vårt arbete. Här får Du råd och hjälp när Du får problem med Din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Säkerhetsfrågorna får här en allt viktigare roll. I höst är Datorstugan öppen t.o.m. den 12 december. Efter ett juluppehåll öppnar vi igen den 15 januari.
Höstens nyhet var ju ”Mobiljuntan” som också blev något av en succé. Många hittade till oss i Datorstugan där vi delat med oss av våra erfarenheter och problem med olika typer av mobiltelefoner - allt i en lättsam atmosfär med kaffe och trevlig gemenskap.
Vi har också haft en del kortare studiecirklar i ämnen som vi uppfattat att våra medlemmar har intresse och behov av. Här efterlyser vi alltid Dina önskemål och tips om vilka ämnen som Du tycker att vi bör satsa på.
För medlemmar som varit intresserade av vad man vi kan göra med sina gamla och nya bilder, och för de av oss som velat lära sig och utveckla intresset för släktforskning, har vi haft särskilda återkommande träffar.
Nu planerar vi för 2019, då föreningen bl.a. firar sitt 10:e år här i Salem. Du kan lita på att vi är beredda att gå vidare för att Du ska få hjälp, stöd, och kunskap i det alltmer utbredda IT-samhället! Vårens schema med information kommer inom några veckor.
 
Rolf Carlén
Ordförande i SeniorNet Salem


 

Ordföranden har ordet:
Hej alla vänner i SeniorNet Salem!
Oktober, den gamla slaktmånaden, lär vara årets längsta månad räknat i timmar. Löven faller och dimmorna sveper in. Nu i oktober kan vi njuta av brittsommarens milda vindar och de storslagna höstfärgerna runt omkring oss här hemma. Vilken känsla!
I september fick vi i tidningar och TV ta del av en årlig rapportering om svenska folkets internetvanor. Här redovisades bl.a. ”Det digitala utanförskapet” som vi inom SeniorNet ser som vår största utmaning.
Det positiva är nu att allt fler kopplar upp sig mot internet i Sverige, och allt färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. För fem år sedan konstaterades att en miljon svenskar inte alls var uppkopplade. Idag är de hälften så många. Ytterligare 600 000 svenskar använder internet, men gör det mer sällan än varje dag. Det innebär att 1,1 miljoner svenskar inte använder internet alls, eller gör det sällan.
Ålder är det tydligaste sambandet med att inte koppla upp sig dagligen. Tre fjärdedelar av de som inte gör det är över 65 år. Samtidigt finns det tydliga tecken på att den som en gång börjat använda internet, eller olika nättjänster, inte slutar. De som i dag inte använder internet har sällan provat på. 
Du kan läsa mycket mer om allt detta via en länk som du hittar på SeniorNet Swedens hemsida www.seniornet.se 
I Salem fortsätter vi naturligtvis med hjälp och stöd till våra medlemmar.
·        Datorstugan är öppen tisdagar och onsdagar kl. 13-16.
·        Vår välbesökta mobiljunta håller öppet varannan tisdag kl. 10-12
·        Bildhantering, släktforskning och olika studiecirklar är nu i gång, eller startar inom kort.

 
Påminner också om vår tematräff i Stora Murgrönan Måndagen den 22 oktober kl.13
Ämnet är Säkerhet på nätet – hur Du skyddar Din viktigaste information.
Välkommen!

Rolf Carlén
Ordf.

Augusti/September 2018
Hej alla vänner i SeniorNet Salem!

Sommaren håller i sig, nu med mer normalt väder och sköna temperaturer. Tack för det!
Salemsdagen i år lockade som vanligt många besökare, där åtskilliga stannade upp vid vårt bord mitt i utställningsområdet i Skönviksparken. De flesta var nyfikna på vad vi har på programmet under hösten.              Lotteriet och vinsterna lockade också många.
Våra handledare berättade om bildhantering, släktforskning och inte minst om vår nya satsning som vi kallar ”Mobiljunta” där vi träffas under enkla och gemytliga former i Datorstugan.
Vi försökte också att ta reda på vad just Du vill lära Dig när det gäller användningen av IT. Tanken är att vi med kort varsel kan skräddarsy cirklar eller träffar om vi blir fler med liknande intressen. Några idéer har vi i faktiskt i bakfickan.

För att presentera Senior Net Salem och höstens program välkomnar vi Dig till en
”Kickoff” måndagen den 10 september kl. 13.00 i Stora Murgrönan
Ta gärna med en vän till presentationen, som naturligtvis är gratis! Om Du är medlem eller icke medlem spelar ingen roll vid detta tillfälle, och Du behöver inte föranmäla dig.
 
Öppen Datorstuga, Drop-in tisdagar och onsdagar kl. 13-16, med start den 4 september
Här får Du information och hjälp med Din dator, surfplatta eller mobiltelefon. I höst kommer Du att mötas av en stugvärd som leder Dig rätt, bjuder på kaffe, mm.
 
Mobiljunta, Drop-in varannan tisdag kl. 10-12, med start den 11 september
Du som är nyfiken på hur Du kan använda din mobil i vardagen har hittat rätt då Du besöker oss i Datorstugan. Vi tar upp Dina frågor, ger varandra tips och har trevligt tillsammans. Kaffe och kaka ingår, och Du betalar 20 kr per gång.

Vi ser fram emot att få träffa Dig, under en intressant höst!
Rolf Carlén
Ordförande

Juni 2018
Hej alla vänner i SeniorNet!

Sommar, sommar, sommar!     
Vi har redan känt av sol och värme under en lång tid. Många av oss njuter medan andra gärna söker upp en svalkande plats. Själv har jag hittat en underbar plats under plommonträdet i trädgården. Här mitt i grönskan med humlesurr, fågelkvitter och en kopp kaffe finns allt det som känns oumbärligt för att kunna ladda de s.k. batterierna och tänka framåt.
Jag glider här så smått in på vad vi nu planerar inom SeniorNet Salem inför hösten, och det är verkligen en hel del.

Generellt kommer vi att behålla de verksamheter som efterfrågas och där vi ser positiva gensvar från medlemmarna. Just nu ser vi över vilka studiecirklar som vi kommer att erbjuda under hösten. Vi vill också lansera ett par nyheter som vi tror kommer att öka intresset, de sociala kontakterna och trivseln då vi träffas. IT tillsammans kan vara riktigt roligt.

Preliminärt utbud under hösten 2018:
Datorstugan kommer vi att ha öppet som tidigare. En nyhet blir att en stugvärd kommer att ta hand om besökaren, höra sig för om hjälpbehovet samt övervaka turordningen, mm, då vi har flera besökare i lokalen.
Studiecirklar och workshops kommer att finnas på programmet, preliminärt enligt följande: Ett schemalagt utbud med Bildhantering och Släktforskning.
Härtill kommer vi att ha beredskap för flera planerade och oplanerade ämnen, om de efterfrågas.
 
Nyhet: Mobiljunta
I likhet med några andra SeniorNet-klubbar vill vi starta en mobiljunta som träffas ett antal gånger under hösten. Här kan mobilanvändare, vana och ovana, träffas under lättsamma former, lära och få tips av varandra, och så klart fika tillsammans.
 
Tematräffar:
I samverkan med Salems Bibliotek kommer vi att genomföra ett antal tematräffar under hösten. Program med tider meddelas senare.
 
 Vad söker just Du efter? Vad vill Du lära Dig mer om?
Saknar Du någon aktivitet som vi borde ta med i höstprogrammet så är Du mycket välkommen att kontakta mig eller någon annan i styrelsen. Vi kanske kan tillgodose just Ditt önskemål! Samma sak gäller feedback från tidigare medverkan vid våra olika aktiviteter. Både ris och ros är välkomna!
 
Vi välkomnar fler handledare och assistenter
Har Du tid och lust att hjälpa till som volontär i föreningen? Kanske har Du en del kunskaper där vi behöver förstärkning? Eller Du känner bara att det kan vara roligt att hjälpa till i det praktiska föreningsarbetet? Vi introducerar Dig gärna i vår trevliga föreningskrets! Kontakta gärna mig eller någon annan i styrelsen för mer information.
  
Vi kommer som vanligt att var närvarande på Salemsdagen den 25 augusti. Stanna gärna upp vid vårt bord för en liten pratstund!
--------------------------------------
Jag återgår nu till skuggan av plommonträdet och tänker på orden från min gamle chef i teknikbranschen ”Den som inte har hört en koltrast sjunga har gått miste om något stort i livet”
Jag önska er alla en fortsatt skön sommar!
 
Rolf Carlén 
Ordförande i SeniorNet Salem