Årsmötet den 27 mars 2017
Det blev som alltid ett effektivt och trevligt årsmöte med Sam Stadener som ordförande. Tre personer - Jan-Erik Karlsson, Ingrid Robertsson och Rainer Hofstädter lämnade styrelsen och avtackades av Gun-Britt Svanström med varsin blomma. 
Till ny kassör valdes Maria Horvath och till suppleanter Nils Elsner och Stig Rillbert. 

Protokoll från årsmöte 2017 hämtar du HÄR

Handlingar till årsmötet 2017 (Klicka på länkarna):

1. Kallelsen till årsmötet
2. Årsberättelse och årsredovisning
3. Revisionsberättelsen
4. Verksamhetsplan
5 Ekonomi/Budget
5a Resultatrapport
5b Balansrapport
5c Resultatbudget

Årsmötet torsdagen den 31 mars 2016

Ca 35 medlemmar samlades till årsmötet. Sam Stadener hanterade ordförandeklubban, som vanligt på ett mycket trevligt och skickligt sätt.
 

Årsmöteshandlingar och protokoll från ÅRSMÖTE 2016

Nya styrelsen 2016
Den nyvalda styrelsen konstituerar sig.

Fr.v Jan-Erik Karlsson, Gun-Britt Svanström, Rolf Carlén, Max Bolander, Rainer Hofstädter, Ingrid Robertsson, Dag Levinsson

Årsmötet 2015 
Årsmötet 2015 var välbesökt  med drygt 30 deltagare. Sam Stadener svingade ordförandeklubban med elegans och hög proffession.

Till ny ordförande valdes Gun-Britt Svanström, handledarveteran och populär ledare för tidigare släktforskarcirklar. Ingrid Robertsson, suppleant under 2014, valdes som ordinarie ledamot denna gång. De övriga ledamöterna Dag Levinsson, Rolf  Carlén och Lars-Erik Lundström fortsätter ytterligare en period. Som suppleanter nyvaldes Bengt Wallin och Rainer Hofstädter. Styrelsen består nu av 7 personer. LÄS MER
Ändring av föreningens stadgar godkändes för andra gången och stadgeändringarna är därmed fastlagda.
Övriga ärenden som förelagts årsmötes beslutades  enligt  styrelsens förslag.
Pia Eriksson och Inga-Lill Nyqvist avtackades med blommor och applåder.

Årsmötesprotokoll 2015
Om du vill ta hem protokollet och skriva ut det kan du hämta en PDF-fil HÄR


Sammanfattning av årsberättelse för verksamhetsåret 2014
Hämta sammanfattningen här (PDF)

Sammanfattning av årsmöte 9 april 2014
Inledning
Mötet öppnades av ordföranden Pia Eriksson, som hälsade de ca 30 närvarande välkomna.
Årsmöte

  • Mötesordförande Anders Forsberg, sekreterare Lena Seger, justeringsmän tillika rösträknare Jan Molin, Britt-Marie Aller.
  • Årsberättelsen för 2013 godkändes
  • Balans- och resultaträkningarna fastställdes.
  • Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Verksamhetsplan och budget för 2014 godkändes.
  • Pia Eriksson valdes till ordförande för ett år, Lars-Erik Lundström och Rolf Carlén till ordinarie ledamöter på 2 år, Dag Levinsson ordinarie ledamot på 1 år, Ingrid Robertsson och Ingalill Nykvist suppleanter.
  • Ingen valberedning kunde väljas.
  • Mötet avslutades

Avgående styrelseledamöterna Jan Molin, Per-Erik Ekman och Britt-Marie Aller avtackades.

Extrastämman 8 dec 2014 - sammanfattning
Stämman leddes av Carl-Gustav Vernersson. Till valberedning valdes Jan Molin, sammankallande, och  Karl-Ove Lundholm.
Förslaget till nya stadgar antogs med vissa mindre textändringar.