Släktforskarstuga  
I Släktforskarstugan träffas vi som kommit en bit på väg i släktforskningen. Vi vidareutvecklar och fördjupar våra egna kunskaper och lär oss mer med fokus på olika källor, problemlösningar, registreringar och specialintressen. Vi är till stöd och hjälp för varandra och vi tar upp efterfrågade mini-teman vid varje tillfälle. Detta är en öppen mötesform där intressen och erfarenhetsutbyten leder oss vidare. .
Vi arbetar i första hand med Arkiv Digital, men tittar ävenpå andra web-baserade sidor. Några träffar ägnar vi åt DNA-forskning.Datum: Torsdagar kl 13-16,  den 1/2, 15/2, 29/2, 14/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5
DNA-forskning: Måndagar kl 13-16, 8/4, 15/4, 22/4.

Plats: Datorstugan, Säbyhallsvägen 24, ingång Kulturskolan
Avgift:  50 kr per tillfälle som du kan komma. Om du inte redan har Arkiv Digital tillkommer 395 kr för ett 13 veckors elevabonnemang som förmedlas av Seniornet Salem. Fakturering sker efter avslutad cirkel. 

Anmälan: Anmälan görs på formuläret intill, alternativt kan du anmäla dig i datorstugan.  Anmälan är bindande. 
 

Förkunskaper: Datorvana och kännedom om grunderna i släktforskning.
Du måste vara medlem i SeniorNet  för att få delta.
Ta gärna med egen lap top och sladd. 

Handledare
Rolf Carlén
0767658380

Handledare
Lil Sandin

Gun-Britt Svanström
Handledare Släktforskning