Planerade Temadagar under hösten 2021

Tre Temadagar är planerade under hösten. Den första är torsdag den 2/9 kl 14 i Stora Murgrönan och handlar om vården. Vart är vården på väg? är temat.

Övriga temadagar:
Måndag den 11/10 kl 14 i Stora Murgrönan
Martin Appel talar på temat Vilse i teknikbutiken?

Måndag den 15/11 kl 14 i Stora Murgrönan
Biblioteket informerar om digitala resurser som finns att tillgå.