Biblioteket - en guldgruva!
Irene och Maria från biblioteket berättade om alla de digitala möjligheter som biblioteket tillhandahåller. Med våra lånekort har vi tillgång till ett enormt utbud av t ex digitala böcker, e-böcker att läsa på t ex surfplattan eller att lyssna på i telefonen. Dessutom finns massor av filmer, Nationalencyklopedins hela uppslagsverk, lexikon mm mm. Vi som var i Murgrönan och lyssnade var överraskade över allt som finns att upptäcka.
Det här måste man bara undersöka närmare.

Planerade Temadagar under hösten 2021

Tre Temadagar är planerade under hösten. Den första är torsdag den 2/9 kl 14 i Stora Murgrönan och handlar om vården. Vart är vården på väg? är temat.

Övriga temadagar:
Måndag den 11/10 kl 14 i Stora Murgrönan
Martin Appel talar på temat Vilse i teknikbutiken?

Måndag den 15/11 kl 14 i Stora Murgrönan
Biblioteket informerar om digitala resurser som finns att tillgå.