Temadag: Hitta din datakunskap på nätet
Bl a om en av SeniorNets medlemsförmåner Aktiv.se. Där finns instruerande filmsnuttar, lätta att förstå, om olika delmoment i Windows och Office.
Lilla Murgrönan måndag den 29 april kl 13.

TEMADAGEN "Säkerhet  på nätet"
ägde rum den 22 oktober i Stora Murgrönan
Janne Wedlund från Seniornet i Huddinge gav värdefulla tips hur vi klarar oss från att råka illa ut när vi använder internet. Du som inte kunde närvara på temadagen kan ändå tadel av en massa viktig information här nedan.

Klicka här för att se ett koncentrat av Jannes information.
 

Temadagen om säkerhet på nätet måndagen den 18 mars med Martin Appel lockade många intresserade Seniornettare till Lilla Murgrönan. 
Se  Martin Appels            presentationsbilder här


 

E-hälsa: framtid eller redan ett faktum?

Måndagen den 18 februari fick vi besök av Krister Carlsson och Anders Magnusson från Botkyrka som berättade om begreppet e-hälsa och hur man använder Vårdguiden 1177.

Socialstyrelsen definierar E-hälsa på följande sätt:
"Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa."


Lilla Murgrönan var mycket välbesökt denna dag, då vi fick en intressant föreläsning om hur häsovård på nätet kan gå till, hur man kan kontakta en "nätdoktor" och vilken hjälp man kan få. Men också om bristerna i denna typ av vård samt vad den kostar samhället. Vårdguiden 1177 har en egen variant av nätläkare som man kan pröva.

Krister Karlsson och Anders Magnusson lockade stor publik denna dag.
Krister Karlsson och Anders Magnusson lockade stor publik denna dag.


Temadagar våren 2019
Måndag 18/2  E-hälsa, framtid eller redan ett faktum
Krister Carlsson från SeniorNet Botkyrka och Anders Magnusson från SPF Botkyrka berättar.

Måndag 18/3  Så blir du säkrare på nätet - om nya och gamla hot mot datorn, mobilen och surfplattan
Martin Appel från "PC för Alla" berättar om säkerheten för oss som som använder IT i vardagen.

Måndag 29/4  AKTIV.se - en webbaserad utbildning på nätet
SeniorNet Salem berättar om ett nytt sätt att lära sig hela Office-paketet och Windows 10. En medlemsförmån för medlemmar i SeniorNet.