Välkommen till Seniornets temadagar hösten 2019
         - ingen anmälan, ingen kostnad, öppet för alla intresserade,

Måndag den 30 september
kl 14.00 i Lilla Murgrönan.
Ämne: Nyttan av DNA i din släktforskning.
Föreläsare: Carin Johansson och Ingrid Feldhofer från Botvidsbygdens släktforskarförening.


Måndag den 21 oktober
kl 14.00 i Lilla Murgrönan.
Ämne: Roligare resa med telefon och platta.
Föreläsare:  Christina Ternström-Frostegren från
Seniornet Södermalm.

Måndagen den 25 november
kl 13.00 i Lilla Murgrönan.
Ämne: Trolla och ha kul med dina bilder.
Föreläsare: Lena Seger och Max Bolander från Seniornet Salem.Tidigare temadagar under 2019

Temadag: Hitta din datakunskap på nätet
Bl a om en av SeniorNets medlemsförmåner Aktiv.se. Där finns instruerande filmsnuttar, lätta att förstå, om olika delmoment i Windows och Office.
Lilla Murgrönan måndag den 29 april 2019 kl 13.

Temadagen om säkerhet på nätet måndagen den 18 mars 2019 med Martin Appel lockade många intresserade Seniornettare till Lilla Murgrönan. 
Se  Martin Appels            presentationsbilder här


 

E-hälsa: framtid eller redan ett faktum?

Måndagen den 18 februari 2019 fick vi besök av Krister Carlsson och Anders Magnusson från Botkyrka som berättade om begreppet e-hälsa och hur man använder Vårdguiden 1177.

Socialstyrelsen definierar E-hälsa på följande sätt:
"Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa."


Lilla Murgrönan var mycket välbesökt denna dag, då vi fick en intressant föreläsning om hur häsovård på nätet kan gå till, hur man kan kontakta en "nätdoktor" och vilken hjälp man kan få. Men också om bristerna i denna typ av vård samt vad den kostar samhället. Vårdguiden 1177 har en egen variant av nätläkare som man kan pröva.

Krister Karlsson och Anders Magnusson lockade stor publik denna dag.
Krister Karlsson och Anders Magnusson lockade stor publik denna dag.